Jak rozumět značení na bočnici pneumatiky

Jak rozumět značení na bočnici pneumatiky

Na bočnici pneumatiky najdete všechny informace, které můžete potřebovat. Stručně vysvětlíme, co tato čísla a písmena znamenají:

Šířka pneumatiky

Šířka pneumatiky, měří se mezi bočnicemi.

Poměr stran

Procentní poměr výšky k šířce. Například hodnota 65 znamená, že výška pneumatiky činí 65 % šířky.

Průměr kola

Jde o průměr kola (ráfku) v palcích.

Index nosnosti

Na bočnici je hned za údajem průměru kola uveden index nosnosti.

Index nosnosti znamená nejvyšší povolenou hmotnost na jedno kolo (v kg). Například index nosnosti 91 znamená, že kolo lze zatížit hmotností 615 kg.

Při nákupu nové pneumatiky musíte sledovat index nosnosti i rychlostní kategorii pneumatik. Nezapomeňte také na doporučení výrobce vašeho automobilu.

Rychlostní kategorie pneumatik

Rychlostní kategorie pneumatik znamená maximální rychlost, kterou lze na této pneumatice jezdit, když je správně nahuštěná a zatížená. Rychlostní kategorii pneumatik vyjadřuje písmeno na konci bočnice, za indexem nosnosti. Například pneumatika v rychlostní kategorii V umožňuje jízdu maximální rychlostí 240 km/h.

Při nákupu nové pneumatiky musíte vybrat takovou, jejíž rychlostní kategorie odpovídá maximální rychlosti vašeho automobilu.

Vyšší indexy nosnosti a rychlostní kategorie pneumatik

Může být přípustné montovat pneumatiky s vyšším indexem nosnosti a rychlostní kategorií, než jaké jsou uvedeny v dokumentaci výrobce automobilu.

Vždy se ale seznamte s dokumentací výrobce automobilu a též s místní legislativou, abyste se ujistili, že je taková změna možná.

Nikdy při jízdě nepřekračujte parametry pneumatik – index nosnosti a rychlostní kategorii uvedené v dokumentaci výrobce automobilu. S ověřením těchto parametrů Vám může před nákupem nebo montáží pneumatik pomoci prodejce.

Lze namontovat pneumatiky s vyšší rychlostní kategorií, než jaké doporučuje výrobce mého automobilu?

Ano, je to možné. Vždy se ale seznamte s dokumentací výrobce automobilu, abyste se ujistili, že lze takové pneumatiky na automobil namontovat.

Lze namontovat pneumatiky s vyšším indexem nosnosti, než jaké doporučuje výrobce mého automobilu?

Ano, je to možné. Vždy se ale seznamte s dokumentací výrobce automobilu, abyste se ujistili, že lze takové pneumatiky na automobil namontovat.

Lze namontovat pneumatiky s vyšším indexem nosnosti a vyšší rychlostní kategorií, než jaké doporučuje výrobce mého automobilu?

Ano, je to možné. Vždy se ale seznamte s dokumentací výrobce automobilu, abyste se ujistili, že lze takové pneumatiky na automobil namontovat.

Lze namontovat pneumatiky s nižší rychlostní kategorií, než jaké doporučuje výrobce mého automobilu?

Ano, celoroční nebo zimní (M+S) pneumatiky s nižší rychlostní kategorií lze použít za následujících podmínek: a) V zorném poli řidiče musí být umístěna nálepka upozorňující na omezení rychlosti a b) toto omezení rychlosti nesmíte překračovat. Vždy se ale seznamte s dokumentací výrobce automobilu, abyste se ujistili, že lze takové pneumatiky na automobil namontovat.

Lze namontovat pneumatiky s vyšším indexem nosnosti a nižší rychlostní kategorií, než jaké doporučuje výrobce mého automobilu?

Ano, pneumatiky s vyšším indexem nosnosti a nižší rychlostní kategorií lze namontovat.

Celoroční nebo zimní (M+S) pneumatiky s nižší rychlostní kategorií lze použít za následujících podmínek:

a) V zorném poli řidiče musí být umístěna nálepka upozorňující na omezení rychlosti a

b) toto omezení rychlosti nesmíte překračovat.

Vždy se ale seznamte s dokumentací výrobce automobilu, abyste se ujistili, že lze takové pneumatiky na automobil namontovat.

Varování

Limity nosnosti najdete v příručce ke svému automobilu. Přetěžování automobilu nadměrně zatěžuje pneumatiky i další kriticky důležité součásti. Zhoršuje se ovladatelnost, roste spotřeba paliva a hrozí selhání pneumatiky. Může též dojít k popraskání pneumatiky, oddělení jejích součástí nebo k „výbuchu“.

Typ pneumatiky

Písmeno „P“ nebo absence písmena znamená, že jde o pneumatiku pro osobní automobil.

Konstrukce

Písmeno „R“ znamená, že jde o radiální pneumatiku. Téměř všechny dnes vyráběné pneumatiky jsou radiální.

Značka a číslo schválení ECE

Oznamuje, že pneumatika vyhovuje normám Evropské hospodářské komise OSN (U.N.E.C.E.) týkajícím se pneumatik.

Informace o huštění pneumatiky

Maximální povolený tlak v nahuštěné pneumatice. Doporučený tlak si ověřte v příručce ke svému automobilu, protože nahuštění pneumatiky může ovlivnit ovladatelnost, chování v zatáčkách a při brzdění a také úsporu paliva.

Ukazatele opotřebení běhounu

Písmena „TWI“ na bočnici označují místa, kde se nacházejí ukazatele opotřebení běhounu. Tyto ukazatele pravidelně kontrolujte, abyste se ujistili, že je vzorek běhounu dostatečně hluboký (letní 1,6 mm a zimní 4 mm).

Datum výroby

Tento kód tvořený čtyřmi číslicemi uvádí týden a rok, kdy byla pneumatika vyrobena.

Správná pneumatiky pro vás

Výběr servisního partnera

Technologie a inovace