Μηχανικός αγώνων Dunlop που κρατά ελαστικό αγώνων

ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΣΑΣ.

Η φροντίδα της μοτοσυκλέτας  και των ελαστικών σας είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Η τακτική συντήρηση θα διατηρήσει και τα δύο σε καλή κατάσταση, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε την οδήγηση με τη μοτοσυκλέτα σας.

Ο παρακάτω οδηγός φροντίδας και συντήρησης θα σας βοηθήσει να φροντίσετε την οδήγησή σας. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, διαβάστε το εγχειρίδιο της μοτοσυκλέτας σας και τυχόν αυτοκόλλητα ασφαλείας.


 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

----------

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ελέγχετε τακτικά τη μοτοσικλέτα σας και ειδικότερα τους τροχούς. Τα χιλιόμετρα των ελαστικών και η απόδοση επηρεάζονται δυσμενώς από ένα κακώς συντηρημένο όχημα. Πηγαίνετε τη μοτοσικλέτα σας σε έναν αντιπρόσωπο για τακτικούς ελέγχους συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων ελαστικών.

Διατηρήστε τις ρυθμίσεις ανάρτησης σε απόλυτη συμμόρφωση με το εγχειρίδιο κατόχου. Τα μέρη της μοτοσυκλέτας που δεν συντηρούνται σωστά και  οι εσφαλμένες ή μη ισορροπημένες ρυθμίσεις του μπροστινού πιρουνιού επηρεάζουν τη σταθερότητα και προκαλούν υπερβολικές πιέσεις στα ελαστικά.

Κινηματογράφηση σε πρώτο πλάνο του αναβάτη που ελέγχει την πίεση των ελαστικών

Ο έλεγχος της πίεσης των ελαστικών σας είναι ο πιο σημαντικός τύπος συντήρησης των ελαστικών. Ελέγχετε συχνά την πίεση του κρύου ελαστικού με μετρητή καλής ποιότητας σε εβδομαδιαία βάση.

Τα ελλιπώς φουσκωμένα ελαστικά μπορεί να προκαλέσουν ανακρίβεια στη συμπεριφορά στις στροφές, υψηλότερη θερμοκρασία κατά την κίνηση, ακανόνιστη μορφή φθοράς, ρωγμές λόγω καταπόνησης, υποβολή σε υπερβολικές τάσεις και εν τέλει αστοχία του σκελετού του ελαστικού  ή απώλεια ελέγχου, η οποία μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, τραυματισμό ή το θάνατο. To υπερβολικό φούσκωμα των ελαστικών δεν αυξάνει την φέρουσα ικανότητα, αντίθετα κάνει πιο σκληρή τη συμπεριφορά της μοτοσικλέτας και επιταχύνει τη φθορά των ελαστικών στο κέντρο της επιφάνειας επαφής.

Λάβετε υπόψη ότι ίνηση σε στροφές με μεγάλες ταχύτητες, η μεταφορά επιβατών, τα βαρέα φορτία και οι παρατεταμένες υψηλές ταχύτητες απαιτούν να υπάρχει υψηλότερη πίεση στα ελαστικά ( μέχρι την τιμή που αναφέρεται στα πλαινά). Για εφαρμογές υψηλής ταχύτητας ή για μοτοσικλέτες που κινούνται με πλήρες φορτίο ή μεταφέρουν συνεπιβάτη ή τουρισμού με δύο άτομα, να φουσκώνετε τα ελαστικά στη μέγιστη πίεση που συνιστά ο κατασκευαστής του οχήματος, εάν είναι σκόπιμο. Ποτέ μην ξεπερνάτε το  μέγιστο φορτίο που αναφέρεται στα πλαϊνά των ελαστικών ή το επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο κατόχου, όποια από τις δύο τιμές είναι η χαμηλότερη.

Η τυχόν απώλεια πίεσης μπορεί να οφείλεται σε φθαρμένα ή αντικανονικά εφαρμοσμένα στελέχη βαλβίδων.Να ελέγχετε τα στελέχη των βαλβίδων, και εάν χρειάζεται, σφίξτε τα για να εφαρμόσουν σωστά ή αφαιρέστε  και αντικαταστήστε τα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καπάκια βαλβίδων από μέταλλο ή σκληρό πλαστικό με εσωτερική φλάντζα και να τοποθετούνται με το χέρι για την προστασία του στελέχους της βαλβίδας από τη σκόνη και την υγρασία και για να συμβάλλει στη διατήρηση θετικής αεροστεγανότητας.

Κατά την αντικατάσταση των ελαστικών, ελέγχετε πάντα το χείλος της στεφάνης, τους αεροθαλάμους και τις βαλβίδες. Αντικαταστήστε εάν σημειωθεί ζημιά ή ρωγμή.

Η επανειλημμένη απώλεια πίεσης μπορεί να προκύπτει από φθορές στα ελαστικά που δεν έχουν εντοπιστεί. Επιθεωρήστε οπτικά τα ελαστικά για τρυπήματα, κοψίματα, τριβές, ρωγμές, φουσκώματα ή καρούμπαλα ή οποιαδήποτε άλλη φθορά. Η εμφάνιση ρωγμών λόγω καταπόνησης στα αυλάκια του πέλματος είναι ένδειξη υπερβολικού φορτίου   ή/και ελλιπούς φουσκώματος. Εάν βρείτε ενδείξεις ρωγμών στα αυλάκια του πέλματος, θα πρέπει να αφαιρέσετε και να αντικαταστήσετε αμέσως το ελαστικό. Αυτή η ζημιά είναι μόνιμη και δεν επισκευάζεται.

Η ζημιά που προκαλείται από συγκρούσεις, διεισδύσεις ή συνεχιζόμενη υποπιεσμένη / υπερπιεσμένη χρήση είναι προοδευτική και μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνική και πλήρη βλάβη των ελαστικών και ατύχημα, τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο. Πάντα αναζητήστε επιθεώρηση από ειδικούς για το αποσυναρμολογημένο ελαστικό μετά από  λακκούβα ή άλλες κρούσεις, ενδείξεις διείσδυσης πέρα ​​από την επιφάνεια του ελαστικού, εξογκώματα ή χαμηλή πίεση. Μην συνεχίζετε την οδήγηση με τέτοια ελαστικά. Ελέγχετε συχνά τα ελαστικά σας για ζημιές και προσέχετε πάντα προειδοποιητικά σημάδια όπως κραδασμούς, αστάθεια χειρισμού, τρίψιμο ή θόρυβο ελαστικών που συμβαίνει κατά τη λειτουργία της μοτοσυκλέτας σας.

Τα ελαστικά αντικατάστασης φθαρμένων ή με διαφορετικό σχεδιασμό πέλματος ή κατασκευή ελαστικών, δεν θα συμπεριφέρονται το ίδιο. Όταν τοποθετούνται νέα ελαστικά, δεν θα πρέπει να υφίστανται τη μέγιστη ισχύ ή υπερβολικές κλίσεις ή καταπονήσεις στις στροφές παρά μόνο εφόσον καλύψουν μια εύλογη απόσταση ρονταρίσματος ίση με περίπου 100 χιλιόμετρα.

Με τον τρόπο αυτό θα εξοικειωθείτε με την αίσθηση των νέων ελαστικών ή συνδυασμού ελαστικών, θα μάθετε τα όριά τους και θα επιτύχετε το μέγιστο δυνατό κράτημα για ένα εύρος ταχυτήτων, επιτάχυνσης και συμπεριφοράς. Ελέγξτε και ρυθμίστε την πίεση των ελαστικών στη συνιστώμενη τιμή αφού τα ελαστικά κρυώσουν για  τουλάχιστον τρεις (3) ώρες μετά το ροντάρισμα.

Θυμηθείτε ότι τα  νέα ελαστικά διαθέτουν πολύ διαφορετική επιφάνεια επαφής  και χείλος πλευρικής επαφής.Η ανάμιξη ενός νέου ελαστικού με φθαρμένο και η ανάμιξη ελαστικών με διαφορετικούς συνδυασμούς σχεδιασμού πέλματος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οδική συμπεριφορά και θα χρειαστεί προσεκτική αξιολόγηση της συμπεριφοράς της μοτοσικλέτας.

Θυμηθείτε ότι η σωστή αντιστοίχηση των εμπρός και πίσω ελαστικών είναι σημαντική για την επίτευξη βέλτιστης απόδοσης και κρατήματος. Να τοποθετείτε μόνο ελαστικά με σήμανση “εμπρός τροχός” στην εμπρός θέση και μόνο ελαστικά με τη σήμανση “πίσω τροχός” στην οπίσθια θέση. Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ελαστικών είναι κατάλληλος για τοποθέτηση και εμπρός και πίσω.

Ένα νέο εμπρόσθιο ελαστικό με ένα φθαρμένο οπίσθιο ελαστικό μπορεί να προκαλέσει αστάθεια και αντιστρόφως. Η ανάμιξη διαφορετικών τύπων ράντιαλ ή η ανάμιξη ράντιαλ με συμβατικά ή συμβατικά με ζώνη, μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς το κράτημα και την ευστάθεια  και θα πρέπει να γίνεται  μόνο εάν τοποθετούνται ρητά ή/και συνιστώνται από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και άλλοι παράγοντες εκτός από τη μη συμβατότητα των ελαστικών μπορεί να επηρεάσει την οδική συμπεριφορά μιας μοτοσικλέτας,  συμπεριλαμβανόμενων του βάρους και του ύψους του αναβάτη, του συνδυασμού φθαρμένων με άφθαρτα ελαστικά και της τοποθέτησης βαλίτσας πίσω ή ανεμοθώρακα εμπρός. Συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή της μοτοσικλέτας πριν από οποιαδήποτε μετατροπή πέραν της πρωτότυπης διαμόρφωσης της μοτοσικλέτας.

Διατίθενται  ελαστικά με διαφορετική φέρουσα ικανότητα. Να μελετήσετε  προσεκτικά το  βάρος  της μοτοσικλέτας, εάν θα μεταφέρει επιβάτες και  το  βάρος τυχόν προαιρετικού εξοπλισμού. Θυμηθείτε ότι η φέρουσα ικανότητα των ελαστικών μειώνεται και όταν είναι ελλιπής η πίεση τους.Είναι δυνατόν να υπερφορτώσετε ένα ελαστικό έστω και αν αυτή είναι η τιμή που αναφέρεται από τον  κατασκευαστή της μοτοσικλέτας.

Τα μέγιστα φορτία και οι αντίστοιχες πιέσεις εμφανίζονται στα  πλαϊνά όλων των ελαστικών κανονικού δρόμου της Dunlop.

Προτού κυκλοφορήσει με τη μοτοσικλέτα, ο αναβάτης θα πρέπει να υπολογίσει το  συνολικό βάρος αποσκευών, εξοπλισμού και του ιδίου ή τυχόν συνεπιβάτη, που πρέπει να προστεθούν στη μοτοσικλέτα. Προτού κυκλοφορήσει με τη μοτοσικλέτα, ο αναβάτης θα πρέπει να υπολογίσει το  συνολικό βάρος αποσκευών, εξοπλισμού και του ιδίου ή τυχόν συνεπιβάτη, που πρέπει να προστεθούν στη μοτοσικλέτα. Το  συνολικό βάρος αποσκευών, εξοπλισμού και των μεταφερόμενων προσώπων δεν πρέπει να ξεπερνά   ποτέ την φέρουσα ικανότητα του οχήματος που αναφέρεται στο  εγχειρίδιο κατόχου της μοτοσικλέτας.

Οι αεροθάλαμοι είναι κρίσιμο μέρος του συγκροτήματος τροχού με αεροθάλαμο. Κατά την τοποθέτηση νέου ελαστικού σε ζάντα που απαιτεί τη χρήση αεροθαλάμου, θα πρέπει να τοποθετείται ταυτόχρονα και νέος αεροθάλαμος. Οι παλιοί αεροθάλαμοι τεντώνονται και εάν τοποθετηθεί παλιός αεροθάλαμος σε νέο ελαστικό, μπορεί να ζαρώσει και να αστοχήσει λόγω της λέπτυνσης του υλικού κατασκευής του αεροθαλάμου.

Η επισκευή του αεροθαλάμου πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικούς. Να στερεώνετε προσεκτικά το σύστημα της βαλβίδας αεροθαλάμου στη ζάντα. Να επιθεωρείτε τη ζώνη της ζάντας και συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της μοτοσικλέτας για τη σωστή αντικατάσταση της ζώνης της ζάντας. Πάντοτε να ελέγχετε τις ενδείξεις διαστάσεων στον αεροθάλαμο για να εξασφαλίσετε ότι το μέγεθος του ελαστικού εμφανίζεται στον αεροθάλαμο.

Τα ελαστικά που προορίζονται για ρόδες χωρίς σαμπρέλα, μπορούν και πρέπει να τοποθετηθούν με σαμπρέλα σε μοτοσυκλέτες που είναι εξοπλισμένες στη πρώτη τοποθέτηση με ελαστικά και ζάντες με σαμπρέλα.

Χρησιμοποιήστε ελαφρά σαπουνάδα για να καθαρίσετε τα  πλαϊνά, τις λευκές λωρίδες ή γράμματα, και ξεβγάλτε με σκέτο νερό.

Ποτέ μην τοποθετείτε άλλα υλικά, καθαριστικά ή υλικό περιποίησης για να αναδείξετε την εμφάνιση των πλαϊνών. πορεί να προκαλέσουν αλλοίωση του ελαστικού και να πληγεί η αντίσταση κατά της ρηγμάτωσης λόγω όζοντος ή λόγω καιρικών συνθηκών.

Τα  ελαστικά μπορεί να πάθουν φθορές λόγω πλημμελών συνθηκών αποθήκευσης και αυτές οι φθορές μπορεί να επηρεάσουν τις επιδόσεις και τη λειτουργία του ελαστικού και εν τέλει να προκαλέσουν αστοχία του ελαστικού. Τα αποθηκευμένα  ελαστικά θα πρέπει να προστατεύονται έναντι των φαινομένων του περιβάλλοντος όπως ηλιακό φως, όζον και πιθανώς επιβλαβείς συνθήκες.

Να φυλάσσετε τα  ελαστικάσε καθαρούς, στεγνούς και καλά αεριζόμενους χώρους, με ήπιες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Μην αποθηκεύετε τα  ελαστικά σε βρώμικα ή υγρά μέρη ή εάν είναι εκτεθειμένα σε πετρελαιοειδή ή διαλύτες. Μην αποθηκεύετε τα  ελαστικά σε σημεία εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως, ακραία υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή πηγές όζοντος όπως ηλεκτροκινητήρες, φορτιστές μπαταριών, γεννήτριες  ή μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης.

Λάδια και καύσιμα: Η παρατεταμένη επαφή με λάδια ή καύσιμα και τις αναθυμιάσεις τους προκαλεί ρύπανση της γόμας με αποτέλεσμα το ελαστικό να είναι ακατάλληλο για χρήση. Σκουπίστε τυχόν λάδια ή βενζίνη  αμέσως  με καθαρό στουπί. Μη χρησιμοποιείτε ελαστικά που έχουν αφεθεί εκτεθειμένα σε λάδια, εύφλεκτες ουσίες ή υγρά διαβρωτικά ή μη συμβατά με τη γόμα των ελαστικών. Τα ελαστικά Motorsport και αγώνων απαιτούν εξειδικευμένες συνθήκες αποθήκευσης και μεταχείριση.

Η τοποθέτηση των ελαστικών πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα. Η σωστή τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη του ελαστικού και σοβαρό τραυματισμό.

Η Dunlop συνιστά ιδιαίτερα τα ελαστικά να τοποθετούνται μόνο από  επαγγελματίες με τις απαραίτητες γνώσεις.

Πίεση αέρα: Πάντοτε να διατηρείτε την συνιστώμενη πίεση ελαστικών για τον τύπο εδάφους στο οποίο κυκλοφορεί η μοτοσικλέτα. Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο κατόχου.Τα ελλιπώς φουσκωμένα  ελαστικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στους τροχούς εάν η μοτοσικλέτα κινηθεί σε βραχώδες ή ανώμαλο έδαφος και αφήνουν τη μοτοσικλέτα να πλέει ή να «παλαντζάρει» σε ομαλό και σκληρό έδαφος ή οδόστρωμα. Το υπερβολικό φούσκωμα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ελαστικά  και να προκαλέσει άσκοπα σκληρή οδική συμπεριφορά.

Κατάσταση: Ελέγξτε για κοψίματα ή «καρούμπαλα» τα οποία μπορεί να προκαλέσουν διαρροή αέρα. Επίσης να ελέγχετε τα  ελαστικά για τακούνια που έχουν φύγει ή υπερβολικά φθαρμένο πέλμα.

Τροχοί: Για να αποφύγετε απώλεια ελέγχου ή τραυματισμό, φροντίστε τα παξιμάδια των αξόνων να είναι σφιγμένα και στερεωμένα. Πιάστε κάθε ελαστικό  εμπρός και πίσω και προσπαθήστε να το λικνίσετε από τον άξονα του, προκειμένου να εντοπίσετε φθαρμένα ρουλεμάν ή λασκαρισμένα παξιμάδια. Δεν θα πρέπει να υπάρχει τζόγος ή γλίστρημα όταν λικνίζετε τον τροχό. Επιθεωρήστε τους τροχούς για σπασμένες ή χαλαρές ακτίνες και για ρωγμές στο μουαγιέ ή τη ζάντα.