Kontrollere mønsterdybden

Kontrollere mønsterdybden

For å oppnå de beste kjøreegenskapene og for å oppdage eventuelle problemer før de får utvikle seg, er det viktig at du regelmessig sjekker slitebanen på alle fire dekk, samt lufttrykket i dekkene. Hvor ofte bør jeg gjøre det? Vi anbefaler at du sjekker dem minst én gang i måneden, samt før og etter lange reiser.

Ting du skal se opp for:

Synlige slitasjeindikatorer:

Du kan bare se disse indikatorene for hardgummi når dekkenes slitebane er slitt ned. Hvis du kan se dem, må dekkene byttes. Dersom du er usikker på hvor de er, så vil du se et merke på sideveggen som angir hvor du skal sjekke.

Mønsterdybden er mindre enn 1,6 mm på sommerdekk:

I henhold til europeisk lovgivning må mønsterdybden på sommerdekk være minst 1,6 mm rundt dekkets omkrets. Når det gjelder vinterdekk, så anbefaler Dunlop en minimum mønsterdybde på 5mm. Ifølge lokal lovgivning må vinterdekkenes mønsterdybde være på minst 3 mm. En billig mønsterdybdemåler kan lett fortelle deg hvordan slitebanen utvikler seg – sørg for å måle både innsiden og utsiden av dekket.

Det sitter noe fast i slitebanen:

Ting blir sittende fast i slitebanen hele tiden. Som oftest er det enkelt å fjerne, men dersom du oppdager noe som synes å ha gått gjennom gummien, f.eks. en spiker, så skal du la den stå i til du kommer til et verksted. Ellers vil du trolig ende opp med et flatt dekk.

Dekkene er slitt på utsiden:

 I så fall må du kanskje fylle på luft eller se etter lekkasjer. Det er naturlig at dekk mister luft, men ved å kjøre på dekk med for lavt lufttrykk forbruker man mer drivstoff og øker risikoen for ulykker. Dersom du oppdager at bare fronthjulene har slitte kanter, så kan det være at du kjører for raskt i svinger.

Dekkene er slitt i midten:

Dersom midten av slitebanen er mer slitt enn ytterkantene, har du kanskje for mye luft i dekkene. Dette kan øke risikoen for at dekket punkterer. Bruk en trykkmåler og tapp om nødvendig ut luften til det anbefalte trykknivået.

Ujevn slitasje på ett enkelt dekk:

Uvanlige slitasjemønstre på slitebanene kan indikere problemer andre steder. Dersom du oppdager ujevne slitasjeområder, eller blankskurte områder, bør du få hjulene balansert eller justert. Blankskurte flekker kan også tyde på at støtdemperne er slitt også; da kan ditt lokale verksted kunne hjelpe deg.

Ujevn slitasje på alle dekkene:

Dekkene slites ikke ut i samme takt. På de fleste biler er det fronten som bærer motoren og står for det meste av styringen, så dekkene på frontakselen vil bli slitt raskere. Dersom de synes å bli mer slitt enn normalt, bør du få fjæringen kontrollert. Dersom slitasjen er større på den ene siden av kjøretøyet, kan det være på tide med en justering.

Sagtannet mønster på kantene av dekket:

Dersom du legger merke til at dekkene ser ut som sagtenner eller fjær rundt kantene, skyldes dette sannsynligvis at det skrubber mot veibanen. Det er et tegn på at du trenger en justering.


Finn et dekk

Dekksøk

Finn en forhandler

Butikksøk

Teknologi og innovasjon

Finn ut mer