EU oznaka na gumi

Šta predstavlja EU oznaka na gumi?

EU oznaka na gumi pruža važne informacije o svakoj gumi u pogledu bezbednosti i zaštite životne sredine. Pomaže vam u upoređivanju guma prema prianjanju na mokroj podlozi, efikasnosti potrošnje goriva i nivou buke.

Gde se ova oznaka nalazi?

Postavljanje EU oznake na gumama propisano je zakonom, a trebalo bi da bude zalepljena na samoj gumi. Ako ne možete da je pronađete, obratite se lokalnom Dunlop prodavcu ili potražite pomoć na našem veb-sajtu.

Efikasna potrošnja goriva

Da li ste znali da gume uzrokuju do 20% potrošnje goriva vašeg vozila? Izborom pneumatika sa visokom efikasnošću potrošnje goriva ostvarićete uštedu goriva za dodatne kilometre i smanjićete emisiju CO2.

Šta gumu čini efikasnom u pogledu potrošnje goriva?

Jednostavno rečeno, gume s efikasnom potrošnjom zahtevaju manje energije za kotrljanje, što podrazumeva manji utrošak goriva.

Kako se ocenjuje efikasnost potrošnje goriva?

Efikasnost potrošnje goriva ocenjuje se u rasponu od A do G, a prikazuje se na lestvici označenoj različitim bojama.

A (zeleno) = najviša ocena efikasnosti potrošnje goriva 

G (crveno) = najniža ocena efikasnosti potrošnje goriva

Ocena D se ne koristi za putnička vozila.

Šta još utiče na efikasnost potrošnje goriva?

Nizak pritisak vazduha u gumama. Nedovoljno napumpane gume imaju veću otpornost prema kotrljanju i utiču na prianjanje na mokroj podlozi.

Težina vozila. Težina vozila i stil vožnje takođe mogu da doprinesu efikasnijoj potrošnji goriva. Potrošnju goriva možete smanjiti tako što ćete voziti na energetski efikasniji način (što se ponekad naziva „eko-vožnjom”)

Vrednosti prikazane na nalepnicama služe samo kao ilustracija. Vrednosti za određene linije/veličine guma mogu da variraju.

Značenje ocena

Razlika između ocena A i G može da znači smanjenje potrošnje goriva i do 7,5%. Drugim rečima, izborom guma sa ocenom A umesto onih sa ocenom G možete da uštedite više od šest litara goriva na svakih 1000 kilometara.

Uz prosečnu cenu benzina od 1,85 € po litru, na ovaj način možete ostvariti uštedu od preko 369,05 € tokom životnog veka guma.*

Naravno, izborom efikasnije gume smanjićete i uticaj na zagađenje životne sredine.

*Zasnovano na prosečnoj potrošnji od 8 litara/100 km, ceni goriva od 1,85 € za litar i prosečno pređenoj kilometraži od 35.000 km između dve zamene guma. Stvarna ušteda goriva i novca može se razlikovati, u zavisnosti od, između ostalog, pritiska vazduha u gumama, težine vozila i stila vožnje.

Prianjanje na mokroj podlozi

Gume sa visokom ocenom za prianjanje na mokroj podlozi zaustavljaće se brže na mokrim putevima kad se koči punom snagom.

Šta je to prianjanje na mokroj podlozi?

„Prianjanje na mokroj podlozi” je sposobnost gume da ne klizi po kolovozu u vlažnim uslovima. Pri tom se EU ocena odnosi samo na jedan aspekt prianjanja – na performanse kočenja gume po mokroj podlozi.

Kako se ocenjuje prianjanje na mokroj podlozi?

Prianjanje na mokroj podlozi ocenjuje se u rasponu od A do F:
A = najviša ocena
F = najniža ocena

Ocene D i G se ne koriste za putničke automobile.

What the ratings mean

In an emergency situation, a few metres can make all the difference. For a passenger car applying full brakes from 80km/ph, a set of A-rated tyres will brake up to 18 metres shorter than a set of F-rated tyres.*

Note: You should always respect the recommended stopping distances when driving.

*When measured according to the test methods set out in Regulation EC 1222/2009. Braking distances may vary according to driving conditions and other influencing factors.

Label values shown are for illustrative purposes only. Values for a certain tyre line/size may vary.

Buka

Deo buke koju stvara vozilo u prolazu može da se pripiše gumama. Izborom gume sa dobrom ocenom buke možete umanjiti štetan uticaj vožnje na okolinu.

Koja se veličina meri za EU ocenu buke?

Za EU ocenu buke meri se emisija spoljašnje buke gume, u decibelima.

Budući da ima mnogo ljudi koji se ne snalaze najbolje sa vrednostima izraženim u decibelima, nivo buke neke gume predstavlja se simbolom zvučnika sa crnim zvučnim talasima. Što je broj talasa veći, guma je bučnija.

  • 1 crni talas: tiho (3 dB ili više ispod evropske granične vrednosti)
  • 2 crna talasa: umereno (između evropske granične vrednosti i za 3 dB niže vrednosti)
  • 3 crna talasa: bučno (iznad evropske granične vrednosti)

Značenje ocena

Nivoi u decibelima mere se na logaritamskoj skali. To znači da povećanje od samo nekoliko decibela predstavlja veliku razliku u nivou buke. Drugim rečima, razlika od samo 3 dB udvostručava nivo spoljašnje buke koju stvara guma. 

Pomislite samo na hiljade vozila na našim putevima svakog dana. Kada bismo svi odabrali gume sa nižom ocenom buke, zamislite samo koliko bi naša naselja i gradovi bili tiši?

Koristite Dunlop gume sa ocenom A

Sport BluResponse

Više o ovoj gumi

Sport Maxx RT

Više o ovoj gumi

Dunlop kvalitet i performanse

Visoke performanse predstavljaju prioritet za kompaniju Dunlop. Zbog toga naše gume podvrgavamo ispitivanju pomoću pedeset različitih testova kako bismo bili sigurni da svaka guma ispunjava najviše standarde.