Däckordlista

Väggrepp vid kurvtagning

Vad betyder det? Hur väl däcket fäster vid kurvtagning

När är det viktigt? När du kör på slingriga vägar

Rullmotstånd

Vad betyder det? Hur enkelt ett däck rullar över en yta 

När är det viktigt? När du vill minska din bränsleförbrukning

Prestanda

Vad betyder det? En allmän term som beskriver ett fordons eller däcks inbromsning, acceleration, väghållning och väggrepp

När är det viktigt? Alltid

Väghållning

Vad betyder det? Hur ditt däck svarar på styrning och inbromsning

När är det viktigt? Alltid

Motverkar vattenplaning

Vad betyder det? Ett däcks förmåga att avleda vatten och behålla sitt grepp på våta vägbanor

När är det viktigt? När du kör i regn eller på våta vägbanor

RunOnFlat-däck

Vad betyder det? Ett däck som låter dig fortsätta köra efter en punktering eller med platt däck i maximalt 80 km med en högsta hastighet på 80 km/h

När är det viktigt? När du får punktering och inte kan byta däcket omedelbart

Våtgrepp

Vad betyder det? Hur ett däck greppar vägbanan och bromsar in på våta underlag

När är det viktigt? För att styra, stanna och få övergripande kontroll över ditt fordon

Grepp på torra vägbanor

Vad betyder det? Hur ett däck greppar vägbanan och bromsar in på torra underlag

När är det viktigt? För att styra, stanna och få övergripande kontroll över ditt fordon

Komfort

Vad betyder det? Ett däcks förmåga att absorbera stötar från gupp eller andra ojämnheter i vägbanan

När är det viktigt? När du vill uppleva din bil i stället för guppet

Buller

Vad betyder det? Det yttre buller som alstras av ett däck bidrar till bullret i den omgivande miljön. Med ett däck som alstrar lågt kupébuller blir det tystare inuti bilen.

När är det viktigt? När du och dina medresenärer vill njuta av en fridfull resa

Bromssträcka

Vad betyder det? Det avstånd som krävs för att ett fordon ska bli helt stillastående efter inbromsning

När är det viktigt? Vid körning på alla typer av vägbanor

Körsträcka

Vad betyder det? En indikation om däckets användbarhet över tid. Ett däck med ”lång körsträcka” har vanligen även lång livslängd.

När är det viktigt? Alltid

Att välja rätt däck

Hitta en återförsäljare

Teknologi och innovation