Průvodce huštěním pneumatik

Udržování správného tlaku v pneumatikách

Huštění pneumatik

Nahuštění pneumatik ovlivňuje ovladatelnost, zatáčení, brzdění a úsporu paliva – na to vše při jízdě spoléháte. Nesprávné nahuštění pneumatik se projeví jejich zvýšeným opotřebením a může ohrozit vaši bezpečnost.

Nahuštění pneumatik pravidelně kontrolujte

Z pneumatiky neustále pomalu uniká vzduch.

I za ideálních podmínek tlak v pneumatice během jednoho měsíce klesne zhruba o 0,069 baru (1 psi) – a z teplé pneumatiky je únik ještě větší.

Proto byste měli nahuštění pneumatik nejméně jednou měsíčně zkontrolovat (přitom je dobré prohlédnout běhoun).

Pokud nevíte, jaký je doporučený tlak v pneumatice, najdete jej v příručce k automobilu nebo na bočnici pneumatiky.

Jak kontrolovat tlak

  1. Použijte manometr. Kupte si jej nebo využijte ten, který mají ve vašem servisu.
  2. Tlak v pneumatice měřte za studena, protože jízdou se pneumatika zahřívá, což může ovlivnit měření. Zkuste měřit hned ráno, než vyjedete.
  3. Vyšroubujte čepičku ventilku a přitlačte manometr na ventilek. Pokud uslyšíte syčení, nelekejte se – je to normální jev.
  4. Zjistěte na stupnici tlak a porovnejte jej s doporučeným tlakem pro vaši pneumatiku.
  5. Dle potřeby pneumatiku dohustěte kompresorem, který máte, nebo zajeďte do místního servisu.
  6. Překontrolujte tlak pomocí manometru a případně jej ještě upravte, dokud nebude v souladu se specifikací výrobce.
  7. Vraťte čepičku ventilku zpět na pneumatiku.
  8. Zopakujte stejný postup u všech pneumatik. Pokud si všimnete nadměrného poklesu tlaku, navštivte servis – příčinou může být špatně sedící ráfek nebo vadný ventilek.

Správná pneumatiky pro vás

Výběr servisního partnera

Technologie a inovace