Kdy vyměnit pneumatiky

Kdy vyměnit pneumatiky

Každá pneumatika se nakonec opotřebí.

To, jak rychle se tak stane, závisí na větším množství faktorů, například na vašich jízdních návycích, na tom, kde žijete, a také na tom, jak dobře o pneumatiky pečujete.

Kdy mám pneumatiky vyměnit?

Pneumatiky musíte pravidelně kontrolovat – nejméně jednou měsíčně. Pneumatiky musíte vyměnit, pokud si všimnete čehokoli z níže uvedeného:

Proužky opotřebení na běhounu: většina pneumatik je vybavena proužky opotřebení běhounu – uvidíte je v rovině vzorku běhounu, když jeho hloubka klesne pod limit pro bezpečnou jízdu, což obvykle bývá 1,6 mm.

Nerovnoměrné opotřebení: kontrolujte, zda vzorek běhounu nevykazuje nerovnoměrné opotřebení – to by mohlo svědčit o problémech s pneumatikami nebo vozidlem.

Boule nebo puchýře na bočnici pneumatiky. Mohou způsobit selhání pneumatiky a mohou být nebezpečné.

Pneumatika, která náhle ztratila tlak.

Naříznutí nebo jiné významné poškození.

Průrazy bočnice nebo běhounu větší než 0,64 cm. Větší průrazy neopravujte. Také nikdy neopravujte pneumatiky opotřebené natolik, že vzorek je mělčí než 1,6 mm.

 

 

Tipy pro nákup rezervních pneumatik

  • Vyměňujte všechny čtyři najednou: je vždy dobré vyměnit všechny čtyři pneumatiky najednou. V zájmu optimální ovladatelnosti a kontroly nad automobilem doporučujeme, aby byly všechny pneumatiky stejného typu a rozměru, nestanoví-li výrobce automobilu jinak.
  • Ujistěte se, že se shodují: pokud kupujete jen dvě, ujistěte se, že se shodují s těmi, které na automobilu zůstávají. Musíte též ověřit, že takovou kombinaci povoluje místní legislativa a výrobce automobilu.
  • Nové pneumatiky montujte na zadní nápravu: v zájmu lepšího záběru a stability namontujte nový pár pneumatik dozadu.
  • Kombinace radiálních a neradiálních pneumatik: pokud na automobilu musí být tato kombinace, montujte radiální pneumatiky vždy na zadní nápravu. Nikdy nepoužívejte na stejné nápravě současně radiální a diagonální pneumatiky.
  • Různé rychlostní kategorie pneumatik: nedoporučujeme kombinaci pneumatik různé rychlostní kategorie. Pokud to uděláte, montujte je po párech vždy na stejnou nápravu.
  • Nosnost: zajistěte, aby nosnost všech měněných pneumatik byla v souladu se specifikacemi výrobce vozidla nebo aby byla vyšší.

Co se stane s mou použitou pneumatikou?

V USA, Evropě a Japonsku čeká 90 % použitých pneumatik „energetické využití“.

Varování

Změna rozměru nebo typu pneumatik může významně změnit ovladatelnost automobilu. Před výměnou pneumatik vždy prostudujte příručku vlastníka automobilu a řiďte se doporučeními výrobce automobilu ohledně výměny pneumatik.

Správná pneumatiky pro vás

Výběr servisního partnera

Technologie a inovace