Mitä uutta EU:n

rengasmerkinnässä on?

 

Toukokuusta 2021 alkaen tulee voimaan asetus (EU) 2020/740, joka muuttaa renkaiden merkintätapaa. Lue lisää rengasmerkinnästä ja uudesta renkaiden energialuokituksesta. 

Goodyear on tehnyt uuden rengasmerkinnän parissa tiivistä yhteistyötä EU:n toimielinten kanssa tarkoituksenaan teollisuuden innovaatioiden edistäminen sekä kuluttajien auttaminen tietoon perustuvien rengaspäätösten tekemisessä. Uskomme, että uusi EU:n rengasmerkintä antaa kuluttajille entistä tarkempia ja vertailukelpoisempia tietoja renkaan ominaisuuksista ja helpottaa valinnan tekemistä renkaita ostettaessa. Lisäksi uuden EU:n rengasmerkinnän myötä verkossa on saatavilla yksityiskohtaista tietoa, joten niin kuluttajat kuin ammattilaisetkin voivat valita tarpeittensa mukaisen renkaan entistä helpommin. Seuraavissa kohdissa kerromme tarkemmin rengasmerkinnästä.

Vanha vastaan uusi: EU:n rengasmerkintöjen vertailu

EU:n rengasmerkintää ja ominaisuuksien luokituksia sekä niiden ulkoasua on hieman muokattu uusien asteikkojen vuoksi. Aiemmassa rengasmerkinnässä oli nähtävissä ainoastaan vierintävastus, märkäpito ja ulkoinen vierintämelu. EU:n uudessa rengasmerkinnässä on lisätietoja renkaiden suorituskyvystä lumella ja jäällä. Märkäpito ja vierintävastus ilmoitetaan nyt merkinnässä viisiportaisella asteikolla A–E vanhan seitsenportaisen asteikon sijaan. 

Vanha merkintä

1222/2009

Uusi merkintä

2020/740

Märkäpitoluokitus

Märkäpito tarkoittaa renkaan kykyä pysyä kiinni tien pinnassa märissä olosuhteissa. EU:n luokituksessa keskitytään vain yhteen märkäpidon osa-alueeseen eli renkaan suorituskykyyn märkäjarrutuksessa. Suorituskyky jaotellaan luokkiin A–E. Renkaat, joilla on hyvä märkäpitoluokitus, pysähtyvät nopeammin märällä tiellä täysjarrutuksessa. Muutamalla metrillä voi olla suuri vaikutus hätätilanteessa.

Huomautus: ota ajaessa aina huomioon suositeltu turvaväli.

*Mitattuna EY-asetuksessa 1222/2009 määritettyjen testaustapojen mukaisesti. Jarrutusmatkat voivat vaihdella ajo-olosuhteiden ja muiden tekijöiden mukaan. 

Polttoainetaloudellisuus

Tiesitkö, että renkaat aiheuttavat jopa 20 % ajoneuvon polttoainekulutuksesta? Kun valitset renkaat, joiden polttoainetaloudellisuusluokitus on hyvä, ajomatka polttoainetankillisella pitenee ja CO2-päästöt vähenevät. Renkaan polttoainetaloudellisuus määritellään sen vierintävastuksen mukaan asteikolla A–E siten, että A-luokan renkaalla on paras polttoainetaloudellisuus ja E-luokan renkaalla huonoin. Polttoaineenkulutus kasvaa luokkien välillä noin 0,1 litraa sataa ajokilometriä kohden. Polttoainetaloudellisten renkaiden vieriminen vaatii vähemmän energiaa. Valitsemalla polttoainetaloudelliset renkaat kulutat siis vähemmän polttoainetta ja säästät luontoa!

Meluluokitus

EU:n rengasluokitukset ottavat huomioon myös renkaan ulkoisen melutason. Valitsemalla renkaan, jonka meluluokitus on hyvä, voit pienentää ajamisen ympäristövaikutusta. Melutaso on jaettu luokkiin A, B ja C. Renkaan tarkka mitattu vierintämelu on ilmoitettu desibeleinä merkinnän alaosassa. Alhaisen melutason renkaissa arvo on 67–71 dB. Korkeimman melutason renkaissa arvo on 72–77 dB. Muutaman desibelin kasvu tarkoittaa suurta eroa melutasoissa. Itse asiassa vain 3 dB:n ero kaksinkertaistaa renkaan tuottaman ulkoisen melun.

EU:n uuden rengasmerkinnän selitys

EU:n rengasmerkinnän päivitetyssä versiossa on uusia tietoja. Seuraavassa on esitelty EU:n rengasmerkintä lyhyesti:

 

QR-koodi:

QR-koodilla tuotteen tiedot ovat helposti saatavilla EU-tuotetietokannan julkisella puolella. Koodin lukemalla pääsee tarkastelemaan tuotetietolomakkeita ja eurooppalaisia rengasmerkintöjä. 

 

Rengastyypin tunnus:

Jokaisessa rengastuotteessa on oltava yksilöllinen tunniste.

 

Lumirengas-kuvake:

Lumirengas-kuvake kertoo, että rengas sopii lumisiin olosuhteisiin. Näiden renkaiden kyljessä on kolmihuippuista vuorta ja lumihiutaletta esittävä kuvake (3PMSF). Pito-ominaisuudet lumella testataan yleisesti UNECE-säännön nro 117 liitteessä 7 annettujen ohjeiden mukaisesti. Säännössä kuvataan yksityiskohtaisesti muun muassa testipintaan, lämpötilaan, testiajoneuvoon, kuormaan, paineeseen ja nopeuteen liittyvät vaatimukset.

 

Jäärengas-kuvake:

Toinen uusi kuvake esittää jääpuikkoa ja kertoo, että renkaan jarrutusmatka jäisillä teillä on lyhyempi. Pito-ominaisuuksiin jäällä liittyvät tiedot perustuvat ISO-standardiin (ISO 19447), joka on määrä julkaista heinäkuussa 2021. Jos C1-rengas (henkilöauton rengas) täyttää ISO-standardissa pito-ominaisuuksille jäällä asetetut tekniset vähimmäisvaatimukset, renkaan (henkilöauton rengas) uudessa EU:n rengasmerkinnässä on jäärenkaan kuvake. C2- ja C3-renkaiden standardeja ei ole vielä määritetty.

Tutustu renkaisiimme

Goodyear antaa näille rengasmerkintäuudistuksille täyden tukensa ja antaa mielellään renkaiden ostoa harkitseville asiakkailleen olennaisia lisätietoja renkaiden ominaisuuksista. Asiantuntijamme antavat mielellään neuvoja autoosi ja tarpeisiisi sopivimman renkaan valinnassa.

 

Yhteenveto muutoksista

 

 • Vähemmän luokkia: polttoainetehokkuus ja märkäpito on nyt ilmoitettu viisiportaisella asteikolla (A–E) seitsenportaisen sijaan
 • Ulkoinen vierintämelu ilmoitetaan asteikolla A (alhaisin melutaso) – C (korkein melutaso)
 • EU:n uudessa rengasmerkinnässä on QR-koodi, jonka avulla pääsee tarkastelemaan tuotetietoja
 • Jokaisessa renkaassa on oltava yksilöllinen tunnus
 • Uusi lumirengas-kuvake kertoo, että rengas soveltuu vaikeisiin lumiolosuhteisiin
 • Uusi jäärengas-kuvake kertoo, että C1-rengas (henkilöauton rengas) täyttää uudessa ISO 19447 -standardissa määritetyt vähimmäispito-ominaisuudet jäällä.

 

Usein kysytyt kysymykset uudesta rengasmerkintäasetuksesta

 

 1. Mikä rengasmerkintä on?
  Vuonna 2012 käyttöön otetun rengasmerkinnän sisältämistä vierintävastusta, märkäpitoa ja ohiajomelua kuvaavista tiedoista kuluttajat kaikkialla Euroopassa saavat tärkeitä tietoja renkaiden polttoainetehokkuudesta, turvallisuudesta ja rengasmelusta. EU:n rengasmerkinnän yhtenäisen arviointiasteikon tavoitteena on auttaa kuluttajia tekemään tietoon perustuva valinta uusia renkaita ostaessaan. Uudistettu rengasmerkintä tulee voimaan 1.5.2021.
 2. Miksi Euroopan komissio muuttaa käytössä olevaa rengasmerkintää?
  Tarkistetun rengasmerkintäasetuksen avulla Euroopan komission tavoitteena on edistää polttoainetehokkaiden, turvallisten ja hiljaisten renkaiden käyttöä ja näin parantaa tieliikenteen turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Uusi merkintä sisältää myös uusia tietoja, joista kuluttaja näkee, soveltuuko rengas käytettäväksi vaikeissa lumiolosuhteissa tai äärimmäisen jäisissä olosuhteissa.
 3. Miten Goodyear suhtautuu tarkistettuun rengasmerkintäasetukseen?
  Goodyear tukee rengasmerkintäasetuksen muutoksia ja on sitoutunut täyttämään kaikki sen täytäntöönpanoon liittyvät velvollisuudet. Uskomme, että uuden EU:n rengasmerkinnän kautta kuluttajat saavat merkityksellisempää ja vertailukelpoista tietoa renkaan ominaisuuksista ja voivat tehdä tietoon perustuvan valinnan uusia renkaita ostaessaan.  Se auttaa myös edistämään sellaisten renkaiden myyntiä, joiden vaikutukset turvallisuuteen ja ympäristöön ovat parhaat. Lisäksi energiamerkintöjen eurooppalainen tuotetietokanta (EPREL), johon kaikki EU:ssa saatavilla olevat renkaat on rekisteröity, parantaa tietojen vaihtoa rengasvalmistajien ja viranomaisten välillä ja viime kädessä tehostaa markkinoiden valvontaa.
 4. Milloin uusi rengasmerkintä tulee voimaan?
  Uusi rengasmerkintäasetus tulee voimaan 1.5.2021. Siihen asti käytetään nykyistä rengasmerkintää.
 5. Sovelletaanko uutta rengasmerkintäasetusta kaikkiin renkaisiin?
  Uutta rengasmerkintäasetusta sovelletaan vain uusiin henkilöauton renkaisiin (C1-luokan renkaisiin), kevyiden hyötyajoneuvojen renkaisiin (C2-luokan renkaisiin) ja raskaiden ajoneuvojen renkaisiin (C3-luokan renkaisiin).
 6. Mihin renkaisiin uutta rengasmerkintäasetusta ei sovelleta?
  Uutta rengasmerkintäasetusta sovelletaan vain uusiin henkilöauton renkaisiin (C1-luokan renkaisiin), kevyiden hyötyajoneuvojen renkaisiin (C2-luokan renkaisiin) ja raskaiden ajoneuvojen renkaisiin (C3-luokan renkaisiin). Seuraavat luokat on tällä hetkellä jätetty pois uuden asetuksen sovellusalasta: pinnoitetut renkaat, maastorenkaat, kilparenkaat, nastarenkaat, tilapäiseen käyttöön tarkoitetut vararenkaat, ennen 1.10.1990 ensirekisteröityihin ajoneuvoihin tarkoitetut renkaat, renkaat, joiden nopeusluokitus on alle 80 km/h ja renkaat, joiden vanteen nimellinen halkaisija on alle 254 mm tai 635 mm tai sitä suurempi.
 7. Mikä EU:n rengasmerkinnässä muuttuu?
  • Uutta asetusta sovelletaan myös kuorma-auton renkaisiin, joten se käsittää rengasluokat C1 (henkilöauton renkaat), C2 (kevyiden hyötyajoneuvojen renkaat) ja C3 (raskaiden hyötyajoneuvojen renkaat).
  • Uuden asetuksen mukaan vakiomerkinnän (vierintävastus, märkäpito ja ohiajomelu) lisäksi on mahdollista esittää kuvamerkki, jolla osoitetaan renkaan soveltuvuus vaikeisiin lumiolosuhteisiin, ja toinen uusi kuvamerkki pidosta jäällä. Vaikeisiin lumiolosuhteisiin soveltuvien renkaiden osalta merkinnässä käytetään kolmihuippuinen vuori ja lumihiutale -merkkiä (3PMSF-merkkiä), joka on tällaisten renkaiden sivuvallissa. C1-luokan (henkilöauton) renkaisiin, jotka täyttävät jääominaisuuksia koskevan tulevan ISO-standardin vaatimukset, tulee uusi jääpuikkomerkki.
  • Merkinnän vierintävastus- ja märkäpitoluokkiin on tehty pieni muutos: nykyiset tyhjät tai käyttämättömät C1- ja C2-renkaiden luokat on otettu käyttöön ja tarpeettomat merkintäluokat (jotka eivät enää ole sallittuja raja-arvojen mukaan) on poistettu. Näin käyttöön on otettu uusi asteikko, jossa on vain viisi luokkaa (A–E).
  • Merkinnän alaosassa on aina esitettynä meluluokka (A, B tai C) ja ohiajomelu desibeleinä.
  • Uuden asetuksen mukaan rengasmerkinnöissä on oltava mukana myös rengasvalmistajan nimi sekä yksilöivä tunniste, rengastyypin tunniste.
  • Lopuksi rengasmerkinnässä on oltava QR-koodi, jossa on linkki suoraan energiamerkintöjen eurooppalaiseen tuotetietokantaan (EPREL).
 8. Onko renkaiden jälleenmyyjien vaihdettava merkintä ennen 1.5.2021 markkinoille tulleissa, varastossa olevissa renkaissa?
  Kaikissa 1.5.2021 jälkeen valmistetuissa ja siten tämän päivämäärän jälkeen markkinoille tuoduissa luokkien C1, C2 ja C3 renkaissa on oltava uusi merkintä. Jälleenmyyjät eivät kuitenkaan ole velvollisia vaihtamaan merkintää renkaissa, jotka ovat varastossa 1.5. jälkeen, jos nämä renkaat ovat tulleet markkinoille ennen kyseistä päivämäärää eli ennen uuden rengasmerkintäasetuksen voimaan tuloa. Toisin sanoen ennen 1.5. markkinoille tuoduissa renkaissa voidaan käyttää vanhaa merkintää siihen asti, kunnes ne myydään. Tästä johtuen myyntipisteissä voi olla vielä 1.5.2021 jälkeenkin sekä renkaita, joissa on vanha merkintä, että renkaita, joissa on uusi merkintä sen mukaan, milloin renkaat on tuotu markkinoille.
 9. Millaisia velvollisuuksia rengasvalmistajilla on uuteen rengasmerkintäasetukseen liittyen?
  Rengasvalmistajat voivat joko kiinnittää tarran renkaan kuvioon tai liittää jokaiseen jälleenmyyjälle toimitettavaan samanlaisten renkaiden erään mukaan tulostettu merkintä. Goodyear varmistaa, että kaikissa renkaiden jälleenmyyjille toimitettavissa renkaissa on merkintätarra. Merkintätiedot on esitettävä kaikista renkaista myös valmistajan verkkosivuilla, esitteissä ja asiakkaalle annettavassa teknisessä markkinointiaineistossa. Rengasvalmistajien on lisäksi 1.5.2021 alkaen kirjattava uuden rengasmerkintäasetuksen edellyttämät tiedot tuotetietokantaan (EPREL) ennen renkaan markkinoille tuomista.
 10. Mikä on EPREL?
  EPREL on energiamerkintöjen eurooppalainen tuotetietokanta, joka perustettiin, jotta kuluttajat voivat saada tärkeitä tietoja energiatehokkuudesta. Sen tarkoituksena on tehostaa markkinavalvontatoimintaa ja markkinavalvonnan toimeenpanoa EU:ssa.  EU:n energiamerkintäasetusten sovellusalaan kuuluvien tuotteiden (esim. kodinkoneiden) toimittajat (valmistajat, maahantuojat tai valtuutetut edustajat) ovat lain mukaan velvollisia lataamaan tuotteitaan koskevat tiedot tietokantaan, ennen kuin tuotteet tuodaan markkinoille EU:ssa.  Uuden rengasmerkintäasetuksen mukaan myös rengasvalmistajien on 1.5.2021 alkaen kirjattava tiedot tuotetietokantaan, ennen kuin rengas tuodaan EU-markkinoille.
 11. Antaako rengasmerkintä tyhjentävät tiedot renkaan suorituskyvystä?
  Merkintä antaa perustiedot kolmesta renkaan suorituskyvyn keskeisestä tekijästä (polttoainetehokkuus, märkäpito ja ohiajomelu). Tarkoituksena on auttaa kuluttajia tekemään tietoon perustuva valinta. Merkintä ei kuitenkaan kata kaikkia renkaan kokonaissuorituskykyyn liittyviä parametreja. Esimerkiksi autoalan lehtien tekemissä riippumattomissa vertailuissa renkaan suorituskykyä arvioidaan keskimäärin 15 perusteella, kun taas Goodyear analysoi yli 50 kriteeriä, mukaan lukien vesiliirtoturvallisuus, kuivakäsittely, kuivajarrutus, vakaus suurilla nopeuksilla, kilometritulos ja useita muita. Tämän vuoksi merkintä ei voi korvata erikoislaboratorioiden laatutestausta tai renkaiden suorituskyvyn arvioinnissa laajempaa kriteeristöä käyttävien valmistajien tai muiden tahojen antamia tietoja.

Etsi itsellesi sopivin rengas

Etsi jälleenmyyjä

Tekniikka ja innovaatiot