Når skal du skifte dekk?

Når skal du skifte dekk?

Alle dekk må før eller senere byttes.

Hvor raskt det skjer, avhenger av forskjellige faktorer, som kjørevaner, hvor du bor og hvor godt du vedlikeholder dekkene.

Når bør jeg bytte dekk? 

Du bør kontrollere dekkene regelmessig – minst en gang i måneden. Hvis du oppdager noen av problemene nedenfor, må dekkene byttes.

Slitasjeindikatorer: De fleste dekk har indikatorer for slitebaneslitasje - bånd av hard gummi som du bare kan se når mønsterdybden har gått under grensen for sikker kjøring, som vanligvis er 1,6 mm.

Ujevne slitasjemønstre: Du bør også sjekke slitebanene for ujevne slitasjemønstre, noe som kan indikere andre problemer med dekkene eller bilen.

Det er en utbuling i sideveggen på et dekk. Disse kan føre til dekk havari og kan være farlige.

Et dekk som er punktert på grunn av en dekkeksplosjon

Kuttskader eller andre vesentlige skader

Det er hull i sidevegg eller slitebane større enn 0,64 cm. Du kan ikke reparere punkteringer som er større enn det, og du bør aldri reparere dekk som er slitt under 1,6 mm.

Tips ved kjøp av nye dekk

  • Bytt ut alle fire på en gang: Det er alltid lurt å bytte ut alle fire dekkene på en gang. For optimal håndtering og kontroll anbefaler vi at de er av samme type og størrelse, med mindre bilprodusenten har spesifisert noe annet.
  • Sørg for at de passer: Hvis du bare kjøper to, må du sørge for at det nye paret passer til dekkene du alt har på bilen. Du bør også sjekke at det er tillatt å gjøre det på denne måten ifølge lokale lover og bilprodusentens anvisninger.
  • Sett nye dekk på bakakselen: For bedre veigrep og stabilitet når du kjører. Hvis du bare kjøper to nye dekk, må du sette dem på bakhjulene.
  • Blanding av radialdekk og diagonaldekk: Hvis begge må monteres på samme bil, må du alltid sette radialdekk på bakakselen. Bland aldri radialdekk og diagonaldekk på samme aksel.
  • Ulike hastighetsklasser: Det anbefales ikke å montere dekk med forskjellige hastighetsklasser. I så fall skal de monteres som like par på samme aksel.
  • Bæreevne: Sørg for at det nye dekket har en lik eller større bæreevne i forhold til det bilprodusenten spesifiserer.

Hva skjer med mine gamle dekk?

I USA, Europa og Japan blir 90 % av gamle dekk blir resirkulert til energigjenvinning.

Advarsel

Kjøreegenskapene kan bli betydelig påvirket av en endring i dekkdimensjon eller dekktype. Før du bytter dekk må du alltid konsultere bilens brukerhåndbok og følge bilprodusentens anbefalinger om nye dekk.


Finn et dekk

Dekksøk

Finn en forhandler

Butikksøk

Teknologi og innovasjon

Finn ut mer