Kontrollera däckens mönsterdjup

Kontrollera däckens mönsterdjup

För optimal körprestanda och för att upptäcka potentiella problem innan de förvandlas till stora problem är det viktigt att du regelbundet undersöker mönsterdjupet och lufttrycket på alla fyra däcken.

Vad innebär regelbundet? Vi rekommenderar att du ser över däcken åtminstone en gång i månaden, samt före och efter långa resor.

Detta ska du leta efter:

Synliga indikatorer för däckslitage

Dessa indikatorer av hårdnat gummi framträder först när mönstret är rejält utnött. Om du kan se dem måste däcken bytas ut. Om du är osäker på var de sitter kan du leta efter markeringen på sidoväggen.

Mönsterdjupet understiger 1,6 mm på sommardäck:

Enligt svensk lag måste mönsterdjupet på sommardäck vara minst 1,6 mm runt däckets omkrets. För vinterdäck rekommenderar Goodyear ett minsta mönsterdjup på 4 mm. För personbilar och andra lätta fordon med en totalvikt upp till och med 3,5 ton måste mönsterdjupet vara minst 3 millimeter i däcken enligt svensk lag.  Med en enkel mönsterdjupsmätare kan du smidigt mäta däcket. Kom ihåg att mäta både på in- och utsidan.

Föremål i slitbanan:

Det fastnar ständigt småsaker i slitbanan. Oftast är de enkla att peta bort, men om du upptäcker något som tycks ha trängt igenom gummit – till exempel en spik – ska du låta det sitta kvar tills du kommer till en verkstad. Annars riskerar du sannolikt  punktering. 

Däck som slits på utsidan:

Om detta händer måste du pumpa eller undersöka däcken avseende läckor. Det är normalt att lite luft sipprar ut ur däcken, men om du kör med otillräckligt lufttryck förbrukar du mer bränsle och olycksrisken ökar. Om du upptäcker att endast framdäcken har slitna kanter, är du kanske för snabb i kurvorna. 

Däck som slits i mitten:

Om mönstret nöts mer i mitten än i ytterkanterna, har du kanske pumpat för mycket luft i däcken. Detta kan öka risken för punktering. Använd en tryckmätare och, om nödvändigt, töm luft ner till den rekommenderade lufttrycksnivån. 

Ojämnt slitage på ett enstaka däck:

Onormal förslitning av däckens mönster kan tyda på problem någon annanstans. Om du upptäcker ojämna nötta partier, eller kala fläckar, måste du kanske balansera eller justera dina hjul. Kala fläckar kan även indikera att stötdämparna är slitna, och i så fall bör du vända dig till din lokala bilverkstad.

Ojämnt slitage på samtliga däck:

Dina däck kommer inte att slitas i samma takt. På de flesta bilar är det fordonets framdel som bär motorn och utför merparten av styrningen. Därför slits däcken på framaxeln   fortare. Om de ser ut att slitas mer än normalt, bör du kontrollera hjulupphängningen. Om slitaget är större på fordonets ena sida än på den andra, kan det vara dags för en justering.

Sågtandsmönstrade däckkanter:

Om du upptäcker ett sågtands- eller fjäderliknande mönster runt kanterna på dina däck, är den troliga orsaken felaktig friktion mot vägbanan. Det är tecken på att en justering kan krävas.


Att välja rätt däck

Hitta däck

Hitta en återförsäljare

Hitta din verkstad

Teknologi och innovation

Läs mer