När det är dags att byta däck

När det är dags att byta däck

Alla däck måste förr eller senare bytas ut.

När det inträffar beror på olika faktorer såsom dina körvanor, var du bor och hur noga du underhåller dina däck.

Byte till vinterdäck: Mellan den 1 december och den 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag ute.

När bör jag byta däck?

Du bör inspektera dina däck regelbundet – åtminstone en gång i månaden. Däcken måste bytas ut om du upptäcker något av följande problem:

Indikatorer för däckslitage: De flesta däck har indikatorer för däckslitage – band av hårdnat gummi som inte syns förrän mönsterdjupet har minskat under gränsen för säker körning, vilket vanligtvis är 1,6 mm under sommaren och 3 mm under vintern.

Ojämn förslitning: Du bör också undersöka slitbanorna avseende ojämn förslitning, vilket kan tyda på andra problem med däcken eller ditt fordon.

En utbuktning eller blåsa på sidoväggen på ett däck. Den kan orsaka fel på däcket och är potentiellt farlig.

Ett däck som blivit platt efter punktering.

Skärskador eller annan omfattande skada

Sidoväggs- eller slitbanepunkteringar som är av storleken större: Större punkteringar går inte att reparera, rådfråga en däckspecialist, och du ska aldrig laga däck som slitits till under 1,6 mm (sommardäck) och 3 mm (vinterdäck).

Tips inför köpet av bytesdäck

  • Byt alla fyra på samma gång: Det är alltid en god idé att byta alla fyra däcken samtidigt. För optimal väghållning och kontroll rekommenderar vi samma typ och storlek på alla, om inte fordonstillverkaren har gett andra anvisningar.
  • Kontrollera att de matchar: Om du endast köper två, ska du säkerställa att det nya paret matchar det som finns på fordonet. Du ska också kontrollera att detta är tillåtet enligt lokala lagar och fordonstillverkaren.
  • Sätt nya däck på bakaxeln: Om du endast köper två nya däck ska de placeras på bakhjulen för att uppnå bättre väggrepp och stabilitet under körning.
  • Kombinera radialdäck och diagonaldäck: Om båda måste monteras på samma fordon, ska radialdäcken alltid sättas på bakaxeln. Kombinera aldrig radialdäck och diagonaldäck på samma axel.
  • Olika hastighetsklasser: Vi avråder från att använda däck med olika hastighetsklasser. De ska i så fall monteras med identiska par på samma axel.
  • Lastkapacitet: Kontrollera att lastkapaciteten hos alla bytesdäck uppgår till eller överstiger fordonstillverkarens specifikationer.

Vad händer med mina gamla däck?

I USA, Europa och Japan återanvänds 90 % av gamla eller utslitna däck genom energiåtervinning.

Varning

Fordonets väghållning kan påverkas kraftigt av en ändring i däckets storlek eller typ. Innan du utför bytet ska du alltid läsa ägarhandboken och följa fordonstillverkarens rekommendationer för däckbyte. 


Att välja rätt däck

Hitta däck

Hitta en återförsäljare

Hitta din verkstad

Teknologi och innovation

Läs mer