Kada treba zameniti gume

Kada zameniti gume

Svaka guma će kad-tad morati da se zameni.

Koliko brzo će do toga doći zavisi od raznih faktora, kao što su vaše vozačke navike, područje u kom živite i način održavanja guma.

Kada bi trebalo da zamenim gume?

Gume treba da pregledate redovno – najmanje jednom mesečno. Ako uočite bilo koji od dole navedenih problema, zamena guma je neophodna:

Indikatori habanja gazećeg sloja: većina guma poseduje indikatore habanja gazećeg sloja – trake od tvrde gume koje postaju vidljive tek kada se gazeći sloj pohaba preko granične vrednosti za bezbednu vožnju, što obično iznosi 1,6 mm.

Neravnomerne šeme habanja: takođe treba proveravati gazeći sloj kako bi se uočila neravnomerna šema habanja – to može ukazivati na druge probleme sa gumama ili vozilom.

Ispupčenje ili mehur na bočnom zidu gume. Ovo može da dovede do pucanja gume i predstavlja potencijalnu opasnost.

Guma koja je ispustila vazduh usled pucanja

Poderotine ili druga veća oštećenja

Rupe veće od 0,64 cm na bočnom zidu ili gazećem sloju. Rupe veće od ovoga nije moguće sanirati, a gume čiji je gazeći sloj pohaban toliko da je plići od 1,6 mm nikada ne treba popravljati.

Saveti za kupovinu guma za zamenu

  • Zamenite sve četiri gume odjednom: uvek je najbolje da se sve četiri gume zamene istovremeno. Radi optimalnih mogućnosti upravljanja i kontrole, preporučujemo da sve gume budu istog tipa i veličine, osim ako u specifikacijama proizvođača vozila nije navedeno drugačije.
  • Pobrinite se da su odgovarajuće: ako kupujete samo dve nove gume, proverite da li novi par guma odgovara starim gumama koje ostaju na vozilu. Takođe treba proveriti da li je ovakva polovična zamena guma dozvoljena prema lokalnim propisima i uputstvima proizvođača vozila.
  • Stavite nove gume na zadnju osovinu: radi bolje vuče i stabilnosti u vožnji, ako kupujete samo dve nove gume, treba ih postaviti na zadnje točkove.
  • Mešanje radijalnih i neradijalnih guma: ako na vozilu moraju da se montiraju obe vrste guma, radijalne gume uvek postavljajte na zadnju osovinu. Nikada nemojte mešati radijalne i neradijalne gume na istoj osovini.
  • Različiti indeksi brzine: ne preporučujemo postavljanje guma s različitim indeksima brzine. Ukoliko se ipak odlučite na to, trebalo bi na jednoj osovini postaviti gume sa istim indeksom brzine.
  • Nosivost gume: vodite računa o tome da nosivost svih guma za zamenu bude jednaka ili veća od nosivosti navedene u specifikacijama proizvođača vozila.

Šta se dešava s mojim starim gumama?

Na teritoriji SAD, Evrope i Japana, 90% starih ili „isluženih” guma reciklira se radi obnavljanja energije.

Upozorenje

Mogućnost upravljanja vozilom može biti znatno narušena usled promene tipa ili veličine guma. Pre zamene guma obavezno pročitajte priručnik za upotrebu vozila i postupite u skladu s preporukama proizvođača u pogledu zamene guma.


Pronađite pneumatik

Pretraga pneumatika

Pronađite prodavca

Lokacije prodavnica

Tehnologija i inovacije

Saznajte Više