Millised on EL-i rehvide

märgistamise uuendused?

 

Alates 2021. a maist kehtib määrus (EL) 2020/740, millega muudetakse rehvide märgistust. Vaadake lähemalt rehvimärgiste tähendust ja rehvide energiaklasside uusimat teavet.

 

Goodyear on teinud rehvimärgise uuendamise alal tihedat koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega, et oma valdkonnas innovaatilisi lahendusi rakendada ja aidata tarbijatel rehvide suhtes teadlikumaid otsuseid teha. Usume, et uus EL-i rehvimärgis pakub tarbijatele asjakohasemat ja võrreldavamat rehviparameetrite teavet ning aitab lõppkasutajatel uute rehvide ostmisel teadlikumaid valikuid teha. Uus EL-i rehvimärgis pakub ka juurdepääsu põhjalikumale veebiteabele, mis muudab era- ja äritarbijatele valiku tegemise veelgi lihtsamaks. Järgmistest jaotistest leiate põhjalikuma rehvimärgise selgituse.

Vana vs. uus: EL-i rehvimärgiste võrdlus

EL-i rehvimärgisel ja efektiivsusklassidel on uus kujundus ning neid on uue skaala alusel muudetud. Eelmisel standardmärgisel olid kirjas ainult veeretakistuse, märghaarduvuse ja välise veeremüraga seotud rehviklassid. Uuele EL-i rehvimärgisele on lisatud teave rehvi toimivuse kohta lumistes ja jäistes ilmaoludes. Märghaarduvuse ja veeretakistuste skaalal on nüüd seitsme klassi asemel viis klassi, mida märgivad tähed A kuni E. 

Old Label

1222/2009

New Label

2020/740

Märghaarduvuse hinnang

„Märghaarduvus” on rehvi võime nakkuda teega märgades oludes. EL-i hinnang puudutab ainult üht märghaarduvuse aspekti – rehvi pidurdusvõimet märjal teel. Märghaarduvust hinnatakse skaalal A kuni E. Kõrgema märghaarduvuse hinnanguga rehvid peatuvad märjal teel täispidurdusjõu rakendamisel kiiremini.

Märkus. Sõitmisel peate alati järgima soovitatud peatumisteekonda.

*Mõõdetud kooskõlas EK määruses 1222/2009 sätestatud testmeetoditega. Pidurdusteekonnad võivad erineda olenevalt sõidutingimustest ja muudest mõjuteguritest. 

Kütusesäästlikkus

Kas teadsite, et rehvide arvele läheb kuni 20% sõiduki tarbitavast kütusest? Kui valite kõrgema kütusesäästu hinnanguga rehvid, saate paagitäiega pikemalt sõita ja CO2 heitmeid vähendada. Kütusesäästlikkuse skaala ulatub A-klassist (suurim kütusesäästlikkus) kuni E-klassini (väikseim kütusesäästlikkus). See näitaja oleneb rehvi veeretakistusest. Kütusetarve suureneb iga klassi puhul ligikaudu 0,1 liitrit 100 km kohta. Lihtsamalt öeldes, kütusesäästlikud rehvid vajavad rehvid veeremiseks vähem energiat. See tähendab väiksemat kütusekulu ja ka väiksemat keskkonnamõju!

Mürahinnang

EL-i rehvihinnang arvestab ka sõidu ajal tekkivat välist rehvimüra. Kui valite hea mürahinnanguga rehvi, vähendate sõidumõju ümbritsevale keskkonnale. Müratasemel on A-, B- ja C-klass. Rehvi veeremüra mõõdetakse detsibellides ning selle täpne väärtus on kirjas märgise allosas. Madala müratasemega rehvid tekitavad 67 kuni 71 dB heli. Kõrgeima müratasemega rehvid tekitavad 72 kuni 77 dB heli. Mõne detsibelline kasv muudab mürataset väga oluliselt. 3 dB võrra suurem väärtus tähendab lausa kaks korda valjemat välismüra.

Uue EL-i rehvimärgise selgitus

EL-i rehvimärgise uuel versioonil on uus teabelahendus. Altpoolt leiate EL-i rehvimärgise uue lahenduse ülevaate.

 

QR-kood:

lisatud QR-koodi abil on lihtne vaadata avalikus EL-i tooteandmebaasis olevaid tooteandmeid. Koodi saab skännida, et vaadata tooteteabekaarte ja Euroopa Liidu rehvimärgiseid.

 

Rehvitüübi identifikaator:

igal rehvitootel on unikaalse rehvitähistus.

 

Lumerehviikoon:

Lumerehviikoon näitab, et rehv on sobiv karmide lumeolude jaoks. Ikoonil on kolmetipulise mäe ja lumehelbe kujutis (3PMSF) ning ikoon asub rehvi siseküljel. Üldist lumehaarduvust testitakse ÜRO EMK eeskirja nr 117 lisa 7 alusel. Selles eeskirjas esitatakse testimistingimuste (nt testpind, õhutemperatuur, testimissõiduk, koormus, rõhk, kiirus jne) põhjalik teave.

 

Jäärehviikoon:

Teisel uuel ikoonil on stalagmiidi kujutis ning ikoon näitab, et rehvi pidurdusteekond on jääkattega talveteedel lühem. Jäähaarduvuse teave põhineb ISO standardil (ISO 19447), mis plaanitakse avaldada 2021. a juulis. Tehnilistele nõuetele vastavate rehvide puhul lisatakse jäähaarduvuse piktogramm C1-rehvi (sõiduautorehv) uuele EL-i rehvimärgisele. C1-rehv vastab ISO standardis sätestatud minimaalsetele jäähaarduvuse indeksi väärtustele. C2- ja C3-rehvide standardeid veel määratletakse.

Tutvuge meie rehvidega

Goodyear peab neid rehvimärgise määruse muudatusi väga vajalikuks, sest nii saame klientidele rehviparameetrite kohta rehvide ostmisel täpsemat teavet pakkuda. Oleme veendunud, et meie ülesanne on pakkuda klientidele suurimat ohutust tagavaid ja kütusesäästlikke rehve ning seista keskkonnahoidlike väärtuste eest kogu rehvivaldkonnas. Meie eksperdid aitavad teid meelsasti, et leiaksite oma autole kõige sobivamad ja oma vajadustele vastavad rehvid.

 


Muudatuste kokkuvõte

 

 • Vähem hindamistasemeid: kütusesäästlikkuse skaalal on nüüd seitsme taseme asemel viis taset (A kuni E)
 • Välist veeremüra hinnatakse A-st (madalaim müratase) kuni C-ni (kõrgeim müratase)
 • Uuel EL-i märgisel on QR-kood, mida saab tooteandmete vaatamiseks skännida
 • Igal rehvil peab olema unikaalne identifikaator
 • Uus lumeikoon näitab, et rehv on sobiv karmideks talveoludeks
 • Uus jäähaarduvuse ikoon näitab, et C1-rehv (sõiduautorehv) vastab uues ISO 19447 standardis sätestatud minimaalsetele jäähaarduvuse indeksi väärtustele

 

Uue rehvimärgise määruse KKK

 

 1. Mis on rehvimärgis?
  2012. aastal kasutusele võetud rehvimärgis pakub Euroopa tarbijatele olulist teavet kütusesäästu, turvalisuse ja mürataseme kohta, tuues välja rehvide veeretakistuse, haardumise märjal teel ja välise veeremüra teabe. Kasutades sellist ühist skaalat, on EL-i rehvimärgise eesmärk aidata tarbijatel uute rehvide ostmisel teha teadlikku valikut. Alates 1. maist 2021 hakkab kehtima muudetud rehvimärgis.
 2. Miks muudab Euroopa Komisjon olemasolevat rehvimärgist?
  Muudetud rehvimärgise määrusega soovib Euroopa Komisjon parandada maanteetranspordi ohutust ning majanduslikku ja keskkonnaalast tõhusust, propageerides kütusesäästlike, turvaliste ja madala müratasemega rehvide kasutamist. Uuel märgisel on ka tarbijatele suunatud teave selle kohta, kas rehv sobib kasutamiseks rasketes lumeoludes või erakordsetes jääoludes.
 3. Milline on Goodyeari seisukoht seoses uuendatud rehvimärgise määrusega?
  Goodyear toetab rehvimärgise määruse muudatusi ja püüab täita kõiki selle rakendamisega seotud kohustusi. Usume, et uus EL-i rehvimärgis võimaldab tarbijatel saada asjakohasemat ja võrreldavat teavet rehvi parameetrite kohta ning annab lõppkasutajatele võimaluse teha uute rehvide ostmisel teadlikke valikuid.  Samuti aitab see propageerida parimate turvalisuse ja keskkonnanäitajatega rehve. Lisaks tõhustab Euroopa energiamärgisega toodete andmebaas (EPREL), kus registreeritakse kõik EL-is saadaolevad rehvid, rehvitootjate ja ametiasutuste vahelist teabevahetust ning tagab parema turuseire.
 4. Millal uus EL-i rehvimärgise määrus jõustub?
  Uus rehvimärgise määrus hakkab kehtima 1. mail 2021. Senikaua on kasutusel praegune rehvimärgis.
 5. Kas uus rehvimärgise määrus kehtib kõigi rehvide kohta?
  Uus rehvimärgise määrus kehtib ainult uute sõiduautorehvide (C1-klassi rehvid), uute väikestel tarbesõidukitel kasutatavate rehvide (C2-klassi rehvid) ja uute raskesõidukirehvide (C3-klassi rehvid) kohta.
 6. Milliste rehvide kohta uus rehvimärgise määrus ei kehti?
  Uus rehvimärgise määrus kehtib ainult uute sõiduautorehvide (C1-klassi rehvid), uute väikestel tarbesõidukitel kasutatavate rehvide (C2-klassi rehvid) ja uute raskesõidukirehvide (C3-klassi rehvid) kohta. Uus määrus ei kehti praegu järgmiste kategooriate kohta: protekteeritud rehvid, maastikurehvid, võidusõidurehvid, naastrehvid, ajutiselt kasutatavad varurehvid, esimest korda enne 1990. aasta 1. oktoobrit registreeritud sõidukitele paigaldamiseks ette nähtud rehvid, rehvid, mille kiirusindeks on alla 80 km/h ning rehvid, mille nominaalne veljediameeter ei ületa 254 mm või on vähemalt 635 mm.
 7. Mis EL-i rehvimärgise juures muutub?
  • Uus määrus kehtib nüüd ka veoautorehvide kohta, nii et see hõlmab rehviklasse C1 (sõiduautode rehvid), C2 (väikeste tarbesõidukite rehvid) ja C3 (raskesõidukite rehvid).
  • Lisaks standardmärgisele (veeretakistus, haardumine märjal teel ja väline veeremüra) võib uue määruse järgi lisada ka ikooni, mis näitab, kas rehv sobib raskete lumeolude jaoks, ja ikooni, mis tähistab haarduvust jääl. Rasketes lumeoludes kasutamiseks sobivatel rehvidel on mäe ja lumehelbe sümbol (3PMSF), mis asub vastavate rehvide külgseinal. C1-klassi (sõiduautod) rehvid, mis vastavad ISO standardi nõuetele sooritusvõime kohta jääl, on uus, jäästalagmiiti tähistav sümbol.
  • Väike muudatus on tehtud seoses veeretakistuse ja märjal teel haardumise märgiseklassidega: praegused C1 ja C2 rehvide tühjad või kasutamata klassid on täidetud ja üleliigsed märgiseklassid (mis pole piirväärtuste tõttu enam lubatud) on kustutatud, et moodustada uus skaala, kus on ainult viis klassi (A kuni E).
  • Alumises osas viidatakse lisaks detsibellides väljendatavale välismüratasemele alati ka müraklass (A, B või C).
  • Uue määruse järgi peab rehvimärgistel olema ka rehvitootja nimi, kaasa arvatud unikaalne tunnus, rehvitüübi tunnus.
  • Samuti peab rehvimärgisel olema QR-kood, mille eesmärk on luua otselink Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasiga (EPREL).
 8. Kas rehvide edasimüüjad peavad ümber märgistama laos olevad rehvid, mis toodi turule enne 1. maid 2021?
  Kõigil alates 1. maist 2021 toodetud ja pärast seda kuupäeva turule toodud C1, C2 ja C3 rehvidel peab olema uus märgis. Edasimüüjatel pole kohustust ümber märgistada pärast 1. maid laos olevaid rehve, kui need rehvid toodi turule enne seda kuupäeva, s.t enne uue rehvimärgise määruse jõustumist. Teisisõnu võib enne 1. maid turule toodud rehvide vana märgis alles jääda, kuni rehvid on müüdud. Seetõttu võib müügikohtades ka pärast 1. maid 2021 leida rehvidelt vana ja uut märgist, olenevalt kuupäevast, mil rehvid turule toodi.
 9. Millised on rehvitootjate kohustused seoses uue rehvimärgise määrusega?
  Rehvitootjatel on võimalus asetada rehvimustrile kleebis või anda edasimüüjale iga identsete rehvide partiiga kaasa trükitud märgis. Goodyear tagab, et kõigil rehvide edasimüüjatele tarnitavatel rehvidel on märgisega kleebised. Kõigi rehvide puhul peab märgiseteave olema lisatud ka tootja veebilehtedele ning kõigisse ostjale antavatesse brošüüridesse ja tehnilistesse reklaamdokumentidesse. Rehvitootjad peavad alates 1. maist 2021 sisestama uue rehvimärgise määruse alusel nõutava teabe enne toote turuletoomist ka toodete andmebaasi (EPREL).
 10. Mis on EPREL?
  EPREL on Euroopa energiamärgisega toodete andmebaas, mis moodustati selleks, et anda tarbijatele olulist teave energiatõhususe kohta. Selle eesmärk on tõhustada turuseire tegevusi ja jõustamist EL-is.  EL-i energiamärgise määrustega hõlmatud toodete (nt kodumasinad) tarnijatel (tootjad, importijad või volitatud esindajad) on seaduse järgi kohustus laadida oma toodete teave üles andmebaasi, enne kui tooted EL-is turule tuuakse.  Alates 1. maist 2021 peavad rehvitootjad uue rehvimärgise määruse kohaselt sisestama teabe ka toodete andmebaasi, enne kui rehv EL-is turule tuuakse.
 11. Kas rehvimärgisel on kogu rehvide sooritusvõimega seotud teave?
  Märgis pakub rehvide sooritusvõime teavet kolmes olulises aspektis (kütusesääst, haarduvus märjal teel ja väline veeremüra), mis aitab tarbijatel teha teadlikku valikut. Märgisel ei ole siiski kõiki rehvi üldise sooritusvõimega seotud parameetreid. Kui andmeid võrrelda, siis autoajakirjade korraldatavad sõltumatud uuringud käsitlevad rehvide sooritusvõime hindamisel keskmiselt 15 aspekti, aga Goodyear analüüsib enam kui 50 aspekti, sh kaitse vesiliu vastu, juhitavus kuival teel, pidurdamine kuival teel, stabiilsus suurtel kiirustel, läbisõit ja palju muud. Seetõttu ei saa märgis asendada spetsiaalsetes laborites tehtavaid kvaliteediteste ega teavet, mille esitavad tootjad jt, kes kasutavad rehvide sooritusvõime hindamiseks suuremat hulka kriteeriume.

Leidke omale õige rehv

Rehviotsing

Leidke edasimüüja

Edasimüüja leidja

Tehnoloogia ja uuenduslikkus

Uurige lähemalt