Inżynier wyścigowy Dunlop trzymający oponę wyścigową

DBANIE O MOTOCYKL.

Dbanie o motocykl i opony to jedne z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić. Regularna konserwacja pozwoli utrzymać je w dobrym stanie, abyś mógł jeździć bez przeszkód.

Nasz przewodnik konserwacji pomoże ci zatroszczyć się o motocykl. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi pojazdu oraz komunikatami na naklejkach bezpieczeństwa.  


 

KONSERWACJA MOTOCYKLA

----------

Zdecydowanie zalecamy regularne kontrolowanie motocykla, a w szczególności kół. Zły stan pojazdu niekorzystnie wpływa na przebieg i osiągi opon. Regularnie odwiedzaj autoryzowany serwis w celu przeprowadzenia niezbędnych kontroli oraz przeglądów opon. 

Nastawy zawieszenia należy utrzymywać w ścisłej zgodności z instrukcją obsługi. Niewłaściwie konserwowane podzespoły oraz nieprawidłowe lub niewyważone ustawienia przedniego widelca wpływają na stabilność jazdy, a także powodują nadmierne obciążenie opon.

Zbliżenie jeźdźca sprawdzanie ciśnienia w oponach

Kontrola ciśnienia w oponach jest najważniejszą czynnością przy konserwacji opon. Poziom ciśnienienia należy sprawdzać manometrem dobrej jakości co najmniej raz w tygodniu, przy zimnych oponach. 

Zbyt niskie ciśnienie w oponach może być przyczyną nieprecyzyjnego zachowania motocykla w zakrętach, przegrzewania się ogumienia oraz nieregularnego zużycia bieżnika. Może też prowadzić do powstawania pęknięć wywołanych zmęczeniem materiału, nadmiernych naprężeń i ostatecznie uszkodzenia osnowy, a nawet utraty kontroli nad pojazdem, co może być przyczyną wypadku, obrażeń lub śmierci. Nadmierne ciśnienie w oponach nie zwiększa ich nośności, ale obniża komfort jazdy i przyspiesza zużycie opony w środkowej części powierzchni styku z nawierzchnią.

Należy pamiętać, że ostre pokonywanie zakrętów, przewożenie pasażerów, duże obciążenia i utrzymywanie wysokich prędkości będą wymagały większego ciśnienia (do maksimum wskazanego na ścianie bocznej). W przypadku szybkiej jazdy z pełnym obciążeniem lub pasażerem na motocyklu turystycznym, opony należy napompować do wartości maksymalnej zalecanej przez producenta pojazdu.

Nigdy nie przekraczaj maksymalnego obciążenia określonego na ścianie bocznej opony lub w instrukcji obsługi motocykla. Jeżeli wartości te różnią się, przestrzegaj niższej z nich. 

Przyczyną utraty ciśnienia mogą być zużyte lub źle osadzone rdzenie zaworów. Sprawdź te elementy, a w razie potrzeby dokręć je, aby uzyskać prawidłowe osadzenie, lub usuń i wymień na nowe. W celu ochrony rdzenia zaworu przed kurzem i wilgocią oraz utrzymania prawidłowego uszczelnienia powietrznego, należy zastosować metalową lub wykonaną z twardego tworzywa sztucznego nasadkę zaworu z uszczelką wewnętrzną. Zamontuj ją szczelnie palcami, bez użycia narzędzi. 

Podczas wymiany opon należy zawsze sprawdzać opaski, dętki i zawory. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub pęknięć należy je wymienić.

Przyczyną powtarzającej się utraty ciśnienia w oponach może być niewykryte uszkodzenie opony. Dokonaj wzrokowej oceny opony pod kątem przebić, przecięć, otarć, pęknięć, wybrzuszeń, pęcherzy i innych uszkodzeń. Pojawienie się pęknięć naprężeniowych w rowkach bieżnika jest jednym ze wskaźników przeciążenia i/lub niedopompowania.  W przypadku stwierdzenia oznak pęknięcia rowków bieżnika należy niezwłocznie zdjąć i wymienić oponę. Uszkodzenie to jest trwałe i nie nadaje się do naprawy.

Uszkodzenia spowodowane uderzeniami, przebiciami lub ciągłym niedopompowaniem/przeciążeniem mają charakter postępujący i mogą prowadzić do nagłej i całkowitej awarii opony oraz wypadku, obrażeń, a nawet śmierci. Dlatego w przypadku zaobserowania śladów przebicia poza powierzchnią opony, wybrzuszeń lub spadku ciśnienia zaleca się kontrolę w wyspecjalizowanym serwisie. Fachowa ocena jest wskazana także po uderzeniu w krawężnik, wjechaniu w dziurę lub najechaniu na inną przeszkodę. Nie należy kontynuować jazdy na takich oponach. Należy często sprawdzać ogumienie pod kątem uszkodzeń i zawsze zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak wibracje, niestabilność prowadzenia, tarcie lub hałas powodowany przez oponę podczas użytkowania motocykla.

 

 

Zamienniki zużytych opon o innym wzorze bieżnika lub konstrukcji nie będą zachowywać się tak samo. Po zamontowaniu nowych opon nie poddawaj ich działaniu maksymalnej mocy, gwałtownego przechyłu, a także nie wjeżdzaj ostro w zakręty dopóki nie przejedziesz około 150 km. 

Ten dystans pozwoli Ci przyzwyczaić się do zachowania nowych opon lub ich kombinacji, wyczuć granice ich możliwości i osiągnąć optymalną przyczepność na drodze przy różnych prędkościach, przyspieszeniach i sposobach prowadzenia. Po zakończeniu jazdy docierającej sprawdź i dostosuj ciśnienie do zalecanego poziomu - pomiar należy przeprowadzić na zimnych oponach, co najmniej trzy godziny po zakończonej podróży. 

Pamiętaj, że nowe opony będą miały zupełnie inną powierzchnię styku z nawierzchnią oraz krawędź w pochyleniu. Zestawienie nowej opony z zużytą lub mieszanie różnych wzorów bieżnika może mieć negatywny wpływ na zachowanie motocykla oraz będzie wymagało bardziej uważnej jazdy.

Pamiętaj, że prawidłowe dopasowanie przednich i tylnych opon jest ważne dla uzyskania optymalnych osiągów i prowadzenia. Z przodu montuj opony tylko z oznaczeniem "przednie koło", a z tyłu wyłącznie z oznaczeniem "tylne koło". Istnieje niewiele modeli opon nadających się do montażu zarówno na przednim, jak i tylnym kole.

Jazda na nowej oponie przedniej w zestawieniu z zużytą oponą tylną - i na odwrót - może powodować niestabilność. Mieszanie różnych rodzajów opon - radialnych lub radialnych z diagonalnymi lub diagonalnymi opasanymi - może mieć negatywny wpływ na prowadzenie i stabilność. Należy to robić tylko wtedy, gdy są one specjalnie przeznaczone i/lub zalecane przez producenta motocykla. 

Poza niekompatybilnością opon istnieje też wiele innych czynników, które mogą mieć wpływ na prowadzenie motocykla, na przykład waga i wzrost kierowcy, a także montaż bagażu lub owiewek. Przed dokonaniem modyfikacji należy skonsultować się z producentem motocykla.

Dostępne są opony o różnej nośności. Należy wziąć pod uwagę ciężar motocykla, ewentualnych pasażerów, a także wyposażenia dodatkowego. Pamiętaj, że niedostateczne ciśnienie zmniejsza nośność ogumienia.

Istnieje możliwość przeciążenia opony, nawet jeśli jest ona zgodna z rozmiarem określonym przez producenta motocykla.

Maksymalne obciążenia i odpowiadające im ciśnienia są podane na ścianie bocznej wszystkich opon drogowych Dunlop. Przed rozpoczęciem podróży należy określić całkowitą wagę bagażu, wyposażenia i pasażerów. Ich wartość nie może przekroczyć nośności pojazdu podanej w instrukcji obsługi motocykla.

Dętki są istotną częścią zespołu koła dętkowego. W przypadku montażu nowej opony na feldze wymagającej dętki, należy jednocześnie zamontować nową dętkę. Stare dętki ulegają rozciągnięciu - jeżeli stara dętka zostanie zamontowana w nowej oponie może ulec zagięciu i zniszczeniu z powodu rozciągnięcia gumy. 

Dętki powinny być naprawiane tylko przez eksperta. Zespół zaworu dętkowego powinien być ostrożnie zamocowany do obręczy. Sprawdź opaskę obręczy i skonsultuj się ze sprzedawcą motocykla w celu prawidłowej wymiany opaski obręczy. Zawsze sprawdzaj oznaczenia rozmiaru dętki, aby upewnić się, że widnieje na niej rozmiar opony. 

Opony bezdętkowe mogą i muszą być wyposażone w dętki w motocyklach, które są standardowo wyposażone w opony i felgi typu dętkowego.

Do czyszczenia ścian bocznych, białych pasków lub napisów używaj łagodnego roztworu mydła. Spłucz czystą wodą.

Nigdy nie stosuj żadnych innych materiałów, środków czyszczących czy kosmetycznych w celu poprawy wyglądu ścian bocznych. Mogą one spowodować degradację gumy i uniemożliwić sprawdzenie, czy nie ma pęknięć spowodowanych przez ozon lub uszkodzeń powstałych w wyniku działania warunków atmosferycznych.

Ogumienie może ulec uszkodzeniu wskutek złych warunków przechowywania. Uszkodzenie to może mieć wpływ na osiągi i funkcjonowanie opony, a w konsekwencji doprowadzić do awarii. Należy chronić przechowywane opony przed działaniem czynników zewnętrznych, takich jak światło słoneczne, ozon i inne potencjalnie szkodliwe warunki.

Opony należy przechowywać w miejscu czystym, suchym, dobrze wentylowanym i o umiarkowanej temperaturze otoczenia. Nie należy ich przechowywaćw miejscach zabrudzonych, mokrych lub narażonych na działanie produktów ropopochodnych lub rozpuszczalników. Nie mogą być też wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ekstremalnie wysokich i niskich temperatur lub źródła ozonu, jak na przykład silniki elektryczne, ładowarki akumulatorów, generatory lub sprzęt spawalniczy.

Olej i paliwa: długotrwały kontakt z olejem lub paliwami i oparami powoduje zanieczyszczenie mieszanki gumowej, przez co opona nie nadaje się do użytku. Zabrudzenia z oleju lub benzyny należy natychmiast zetrzeć czystą szmatką. Nie należy używać opon, które były narażone na kontakt z olejem, materiałami palnymi, żrącymi lub płynami mogącymi uszkodzić gumę. Ogumienie do sportów motorowych i wyścigowych wymaga specjalistycznych warunków przechowywania i obsługi.

Montaż opon powinny prowadzić tylko specjalnie przeszkolone do tego osoby. Niewłaściwy montaż może spowodować rozerwanie opony i poważne obrażenia u użytkownika.

Dunlop zdecydowanie zaleca montaż opon wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.

Ciśnienie powietrza: zawsze utrzymuj zalecany poziom ciśnienia powietrza w oponach, dostosowany do rodzaju nawierzchni, na której jedziesz - sprawdź instrukcję obsługi. Niedopompowane opony mogą uszodzić koła podczas jazdy po skalistym, nierównym terenie i powodować niestabilne zachowanie na gładkiej, twardej drodze. Nadmierne ciśnienie może uszkodzić opony i powodować niepotrzebnie twardą jazdę.

Stan: Sprawdź, czy nie ma nacięć i wyżłobień, które mogą powodować ubytek powietrza. Należy również skontrolować, czy w oponach nie ma brakujących klocków, a także czy bieznik nie jest nadmiernie zużyty.

Koła: Aby uniknąć utraty kontroli lub obrażeń, należy upewnić się, że nakrętki osi są mocno przykręcone i zabezpieczone. Chwyć każdą oponę z przodu i z tyłu i spróbuj kołysać nią wzdłuż osi, aby wykryć zużyte łożyska lub poluzowane nakrętki. Podczas kołysania kołem nie powinno być żadnego luzu ani poślizgu. Sprawdź koła pod kątem pękniętych lub luźnych szprych oraz pęknięć na piaście lub obręczy.