Zbliżenie na ścianę boczną opony Dunlop SportSmart TT

WARUNKI KORZYSTANIA.


PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie 2003–2021 Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, elementy graficzne, pliki dźwiękowe, animacje, pliki wideo i innego rodzaju treści, a także ich rozmieszczenie na stronach internetowych Goodyear, podlegają ochronie z tytułu prawa autorskiego i innych praw ochrony własności intelektualnej. Zabrania się kopiowania tych treści w celach komercyjnych lub ich rozpowszechniania, jak również ich modyfikowania i publikowania na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Goodyear zawierają również treści stanowiące własność intelektualną jednostek stowarzyszonych z Goodyear albo innych dostawców.

NOTA PRAWNA

Korzystając z witryny internetowej Dunlop, użytkownik zgadza się przestrzegać zasad prywatności w sieci Dunlop. W przeciwnym wypadku prosimy o niekorzystanie z naszych witryn internetowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji pewnych części przedmiotowych zasad, a także ich dodawania lub usuwania w dowolnym czasie według własnego uznania. Należy sprawdzać stronę od czasu do czasu pod kątem zmian. Kontynuowanie korzystania z naszej witryny internetowej po wprowadzeniu zmian jest jednoznaczne z akceptacją tych zmian.

PRODUKTY I INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI

Informacje na tych stronach internetowych są podawane wyłącznie do celów informacyjnych i nie są wiążące. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w miejscowym biurze Goodyeara lub od jego przedstawiciela.