Z uporabo piškotkov optimiziramo zasnovo in delovanje naše spletne strani. Če nadaljujete z obiskom naše spletne strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več o naših piškotkih in kako jih uporabljamo..

BMW S 1000 XR riding on Dunlop Mutant tyres with mountains in the background

VEČ OPRIJEMA ZA MANJ.

 

 Nova sezona. Nove pnevmatike. Na cesti in na stranskih poteh boste z novim kompletom pnevmatik Dunlop samozavestni in deležni oprijema, kakršnega potrebujete, da boste polno uživali v vznemirljivi vožnji. Pri vsem tem boste dobili še 40 € vrnjenega denarja. Obiščite www.dunlop.eu, kjer boste izvedeli več.

Naša izbrana ponudba vključuje sam vrh serije hiperšportnih pnevmatik: SportSmart TT , ki vam omogoča, da na dirkališču pritisnete do konca, ali SportSmart Mk3 , ki vašo vsakodnevno vožnjo obogati z zmogljivostjo na ravni hiperšporta. V ponudbi je tudi športno-turna pnevmatika RoadSmart IV za zmogljivost, ki je zdaj še večja in traja dlje; ali Trailmax Meridian, idealna partnerica za motorna kolesa z avanturističnim pridihom; za popolno zaupanje v vožnjo pa je tu naša pnevmatika crossover – Mutant. Svoje nove pnevmatike Dunlop naročite že danes. Manj stresno za vaš žep. Več vznemirjenja v vožnji.


KAKO DO 40 € POVRAČILA.

Med 15. aprilom 2023 in 30. junijem 2023 kupite in namestite komplet ustreznih Dunlopovih pnevmatik v akciji iz tukaj navedene ponudbe.

Pojdite na dunlopmotorewards.eu in izpolnite spletni obrazec.

Naložite skenirano kopijo fiskaliziranega računa.

Počakajte in dobili boste povračilo 40 €, ki bodo nakazani neposredno na vaš bančni račun.


Pravila in pogoji promocijske akcije z nazivom »VEČ OPRIJEMA ZA MANJ«

1.člen Splošne določbe

1.    Promocijska akcija »VEČ OPRIJEMA ZA MANJ« (v nadaljevanju »promocija«) je promocijska akcija, ki joje razvila in jo izvaja družba Goodyear Operations S.A., s sedežem na naslovu Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luksemburg, registrirana v poslovnem registru Luksemburga pod številko B71.219 (vnadaljevanju »organizator«). Namen in cilj akcije je povečati prodajo motociklističnih pnevmatik Dunlopz dezeni, navedenimi v Prilogi 1 k tem pravilom in pogojem (v nadaljevanju »pnevmatike«).

2.    Izvajanje promocije upravlja in podpira družba PRO DUCT by Business Friends sp. z o.o., s sedežem vVaršavi, na naslovu ul. Jankowska 10 (02-129 Varšava, Poljska), ki je vpisana v poljski poslovni registerpri Okrožnem sodišču v Varšavi, na komercialnem oddelku XII nacionalnega sodnega registra, podštevilko 0000004049 (v nadaljevanju »upravitelj«).

3.    Promocija je namenjena nagrajevanju udeležencev, ki izpolnjujejo vse pogoje, navedene v nadaljevanju,za nakup moto pnevmatik skupaj s pripadajočo montažo, v času trajanja promocije in neposredno odprodajnih mest, navedenih v Prilogi 2 k tem pravilom in pogojem (v nadaljevanju »partnerji« aliposamezno »partner«).

4.    Pravila in pogoji so objavljeni tudi na uradni spletni strani promocijske akcije in sicer na naslovu:www.dunlopmotorewards.eu (v nadaljevanju »spletna stran«) v celotnem času trajanja promocije.

5.    Ta promocija ni in se v nobenem primeru ne sme obravnavati kot igra na srečo.

 

2.člen Pogoji sodelovanja v promociji

1.    Promocija je namenjena samo in izključno potrošnikom (npr. posameznikom, ki kupijo pnevmatike terpripadajočo montažo, in sicer izven svoje poklicne ali poslovne aktivnosti), ki prebivajo v Sloveniji, ki soizpolnili vse spodnje pogoje v času trajanja promocije:a.izrecno soglašajo s pogoji uporabe spletne strani v postopku registracije na spletni strani; in

b.    se prijavijo k sodelovanju v promociji na spletni strani s sprejemom teh Pravil in pogojevpromocijske akcije in z oddajo relevantne prijave (kar pomeni izpolnitev vseh obveznih polj vprijavnici na spletni strani in s klikom na povezavo v e-mailu prejetem s strani organizatorja s čimerse zaključi proces registracije); in

c.    se pravilno registrirajo na spletni strani ter opravijo nakup pnevmatik vključno s pripadajočomontažo v skladu s 4. členom teh pravil in pogojev; v nadaljevanju »udeleženci« ali posamezno »udeleženec«.

2.    V promociji ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, člani njihovih družin in zaposleni drugihsubjektov, ki sodelujejo pri razvoju in izvajanju promocije organizatorja, prav tako ne osebe, ki so v stalnemposlovnem razmerju s takim subjektom.

3.    V promociji prav tako ne smejo sodelovati podjetja ali posamezniki, ki nabavijo pnevmatike s pripadajočomontažo v okviru lastne poklicne ali poslovne aktivnosti.

4.    Organizator si pridržuje pravico, da iz promocije izključi udeleženca, ki bi kršil določila teh pravil in pogojev,kakor tudi če pride s strani udeleženca do izvajanja aktivnosti, ki bi škodile ali ogrozile dobro imeorganizatorja, njegov ugled ali interese. Organizator si prav tako pridržuje pravico, da iz promocije izključiudeleženca, ki bi za sodelovanje uporabljal nepopolne ali lažne naslove, imena ali dokazilo o nakupu. Vtakem primeru izključeni udeleženec nima nobene pravice do prejema kakršne koli nagrade. Če soizključeni udeleženci že prejeli nagrado, si organizator pridržuje pravico, da neposredno od takihudeležencev zahteva povračilo prejete nagrade oz. njene vrednosti.

 

3.člen Trajanje promocije

1.    Promocija se začne s 15.04.2023 in traja do 30.06.2023 (v nadaljevanju »trajanje promocije«), kar pomeni, da se nagrade podeljujejo samo za nakup pnevmatik in pripadajoče montaže v omenjenem obdobju in za udeležence, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje.

2.    Za namene promocije se kot datum nakupa in montaže pnevmatik šteje datum na računih, ki jih udeleženec naloži na spletno stran in s čimer potrdi nakup in montažo takih pnevmatik.

 

4.člen Potek promocije

1.    Organizator se zavezuje, da bo nagradil udeleženca, ki izpolnjuje vse pogoje v teh pravilih in pogojih za nakup in montažo moto pnevmatik v času trajanja promocije, neposredno od katerega koli izbranega partnerja, pod pogojem, da sta omenjeni nakup in montaža pravilno registrirana na spletni strani, najpozneje do 15.07.2023, in v skladu z 2. točko spodaj ter da bo tak nakup potrdil upravitelj.

2.    Da udeleženec dobi nagrado, mora na spletni strani registrirati nakup in montažo kompleta pnevmatik, ki jih vključuje ta promocija in mora posredovati – v kolikor še ni med postopkom registracije na spletni strani–številko svojega bančnega računa vključno z ustreznimi podatki (oznaka IBAN in SWIFT/BIC). V postopku registracije in dokazovanja nakupa morajo udeleženci na spletno stran naložiti jasno skenirana dokazila ali fotografije računov ali potrdil o nakupu, ki dokazujejo nakup pnevmatik in pripadajoče montaže neposredno pri izbranih partnerjih in v času trajanja promocije (vključno s podatki o dezenu pnevmatik, količini kupljenih pnevmatik, tipom in letom izdelave motocikla s takimi pnevmatikami).

3.    Upravitelj mora potrditi in odobriti vse take naložene skenirane račune ali potrdila o nakupu. Upravitelj se zavezuje, da ne bo razkril nobenih poslovno občutljivih podatkov o udeležencih organizatorju ali njegovim povezanim družbam (predvsem podatkov o cenah kupljenih izdelkov ali montaže).

4.    Organizator si pridržuje pravico, da ne nagradi udeleženca, ki ni pravilno registriral nakupa pnevmatik in montaže na spletni strani vključno z vsemi ostalimi potrebnimi informacijami do 30.07.2023, ali drugega udeleženca, ki je kupljene pnevmatike po registraciji na spletni strani vrnil partnerju.

5.    Ob upoštevanju omejitev v 6. točki spodaj bodo udeleženci, ki so kupili pnevmatike s pripadajočo montažo pnevmatik pri izbranih partnerjih in v času trajanja promocije, in so pravilno registrirali tak nakup in montažo na spletni strani v predvidenem obdobju, prejeli €40 za en komplet pnevmatik (sprednja in zadnja pnevmatika z istim dezenom), ki so bile pravilno registrirane na spletni strani in jih je odobril upravitelj v postopku preverjanja (v nadaljevanju »nagrada«).

6.    Vsak udeleženec lahko v času trajanja promocije pridobi samo eno nagrado.

5. člen Razglasitev rezultatov promocije in izplačilo nagrade

1.    Upravitelj bo vse postopke preverjanja prejetih dokazil in ugotavljanja meril upravičenosti udeležencev doprejema nagrade končal najpozneje do 31.07.2023.

2.    Vsi udeleženci bodo v roku 14 dni od postopka preverjanja iz 1 točke zgoraj obveščeni o rezultatupromocije, ki ga bodo prejeli z elektronskim sporočilom na svoj elektronski naslov, ki so ga navedli vpostopku registracije na spletni strani.

3.    Upravitelj bo nagrade izplačal neposredno udeležencem, najkasneje v roku 40 dni od zaključenega procesapreverjanja dokazil, navedenega v 1. točki zgoraj. Nagrade bodo nakazane neposredno na posredovanibančni račun udeleženca, ki ga je ta navedel v postopku registracije na spletni strani.

 

6. člen Pritožbe

1.    Udeleženci imajo pravico do pritožbe glede promocije.

2.    Udeleženci morajo vse morebitne pritožbe posredovati neposredno organizatorju, v pisni obliki spriporočeno pošto, preko kurirja ali z elektronsko pošto, v roku 30 dni od dneva prejema podatkov okakršnih koli nepravilnostih v zvezi s promocijo. Vse morebitne pritožbe, ki bodo prispele po tem roku,bo organizator zavrgel kot brezpredmetne. Pritožbe naj vsi udeleženci po kurirju ali s priporočeno poštopošljejo na naslednji naslov organizatorja: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., MotorcycleMarketing Department, Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luksemburg. Pritožbe v oblikielektronske pošte naj vsi udeleženci pošljejo na naslednji elektronski naslov organizatorja:contact@dunlopmotorewards.eu.

3.    Organizator sam se bo odločil o upravičenosti ali zavrnitvi prejete pritožbe in bo udeleženca o svojikončni odločitvi obvestil najpozneje v roku 30 dni od prejema pritožbe.

4.    Z izjemo določbe v 2. točki zgoraj, vsaka druga komunikacija med udeleženci, upraviteljem inorganizatorjem poteka preko spletne strani ali v obliki korespondence po elektronski pošti na naslovupravitelja: dunlopmototeam@product.pl ali naslov organizatorja:contact@dunlopmotorewards.eu.

 

7. člen Osebni podatki udeležencev

Vaši osebni podatki se bodo med kampanjo zbirali le, če bo to potrebno za izvedbo kampanje, razen če boste izrecno privolili, da se vaši osebni podatki uporabljajo tudi v druge namene. S sodelovanjem v tej kampanji izjavljate, da razumete, da bosta organizator in upravitelj osebne podatke obdelovala v skladu s Spletno politiko varovanja zasebnosti družbe Goodyear, ki je na voljo na spletnem mestu [https://www.goodyear.eu/sl_si/consumer/privacy-policy.html].

 

8. člen Končne določbe

1.    Ta pravila in pogoji so zavezujoči za vse stranke, ki sodelujejo v tej promociji. Pravila in pogoji določajonačela promocije, kriterije za upravičenost do sodelovanja v promociji, pravice in obveznostiorganizatorja, upravitelja in udeležencev.

 

Priloga 1 

k pravilom in pogojem

promocijske akcije »VEČ OPRIJEMA ZA MANJ«

 

SEZNAM PNEVMATIK ZA MOTOCIKLE, ZA KATERIH NAKUP IN PRIPADAJOČO MONTAŽO BOSTE NAGRAJENI V OKVIRU PROMOCIJE »VEČ OPRIJEMA ZA MANJ«:

  1. Roadsmart IV
  2. Sportsmart MK3
  3. Sportsmart TT
  4. Trailmax Meridian
  5. Mutant

 

Priloga 2

k pravilom in pogojem

promocijske akcije »VEČ OPRIJEMA ZA MANJ«

 

SEZNAM SODELUJOČIH PARTNERJEV V PROMOCIJI »VEČ OPRIJEMA ZA MANJ«

IME TRGOVCA

MESTO

NASLOV

POŠTNA ŠTEVILKA

AS DOMŽALE D.O.O.

Trzin

Blatnica 3A

1236

AVTO IGLA d.o.o.

Črnomelj

Belokranjska cesta 20a

8340

AVTOCENTER MARTIN STIPIČ S.P.

Ljubljana - Polje

Zaloška cesta 179

1260

AVTOSERVIS KASTELIC, DEJAN KASTELIC S.P.

Litija

Brodarska ulica 15

1270

AVTOSERVIS MIHAEL LAVTAR S.P.

Selca

Selca 175

4227

AXLE D.O.O. KOPER

Koper

Kolodvorska cesta 7

6000

ČARMAN MOTOSPORT D.O.O.

Medvode

Sora 5b

1215

ČEPLAK VULKANIZERSTVO D.O.O.

Gornja Radgona

Partizanska cesta 55

9250

DTK MOTO d.o.o.

Kočevje

Trata XIV 8d

1330

ELISA D.O.O.

Domžale

Trubarjeva ulica 5a

1230

GROŠ D.O.O.

Ljubljana

Zasavska cesta 74

1231

JERALA PROFIL d.o.o.

Škofja Loka

Virmaše 180

4220

Fredi Kopinšek s.p.

Ptuj

Žabjak 60

2250

LEMAS d.o.o.

Ljubljana

Vodnikova cesta 232

1000

M - ŽIVIC d.o.o.

Velenje

Škale 97

3320

MATJAŽ DEMŠIČ s.p.

Hoče

Zgornje Hoče 20a

2311

MEHANIKA ROBERT GREGORIČ s.p.

Volčja Draga

Vogrsko 11

5293

MOTO MIRČI d.o.o.

Slovenske Konjice

Liptovska cesta 30

3210

MOTO SPRINT MIROSLAV MALINOVIĆ S.P.

Koper

Sermin 70a

6000

MOTO TIM MARIBOR D.O.O.

Maribor

Belokranjska ulica 12

2000

MOTO VOMBERGER D.O.O.

Kranj

Britof 180

4000

MOTO VONČO ANDREJ VONČINA d.o.o.

Solkan

Prvomajska ulica 118B

5250

MOTO-NAUTIKA D.O.O.

Miklavž na Dravskem polju

Ptujska cesta 63

2204

OSVALD JOŽE S.P.

Ribnica

Opekarska cesta 41b

1310

PANIGAZ KRANJ D.O.O.

Kranj

Jezerska cesta 48

4000

PINTAR RACING SERVICE

Kranj

Prebačevo 63a

4000

PNEVMATIK CENTER ŠIRNIK

Radlje ob Dravi

Mariborska cesta 41

2360

SAVA AVTO D.O.O.

Boštanj

Dolenji Boštanj 60a

8294

SERVIS ŠTERN D.O.O.

Kranj

Šmidova ulica 1

4000

SMK IZTOK MIHELIČ S.P.

Ljubljana

Letališka cesta 29

1000

ŠPAN d.o.o.

Brezovica pri Ljubljani

Tržaška cesta 547

1351

VIP MOTO CENTER PRIMOŽ VINDIŠAR S.P.

Kamnik

Kamniška cesta 25

1241

VULKANIZERSTVO BORIS KOZAMURNIK S.P.

Šentjanž pri Dravogradu

Bukovska vas 15

2373

VULKANIZERSTVO FURLAN D.O.O.

Dobova

Mihalovec 1

8257

VULKANIZERSTVO JANEZ ŽEMLJA S.P.

Žirovnica

Zabreznica 20 A

4274

VULKANIZERSTVO KOVAČIČ D.O.O.

Šentjernej

Bučarjeva cesta 9

8310

VULKANIZERSTVO KRIŽNIK d.o.o.

Žalec

Cesta na Lavo 1

3310

VULKANIZERSTVO LAŠIČ ALEŠ S.P.

Brežice

Trnje 14

8250

VULKANIZERSTVO VOVK BOŠTJAN S.P.

Trebnje

Obrtniška ulica 4

8210

VULKANIZERSTVO VULKO GORAN DRAČA S.P.

Slovenska Bistrica

Stepišnikova ulica 10

2310