BMW S 1000 XR riding on Dunlop Mutant tyres with mountains in the background

VEČ OPRIJEMA ZA MANJ.

Nova sezona. Nove pnevmatike. Na cesti ali na stranskih poteh boste z novim kompletom Dunlopovih pnevmatik samozavestni in deležni oprijema, kakršnega potrebujete, da lahko uživate v vznemirljivi vožnji. Obenem vam vrnemo še 40 €. Obiščite www.dunlop.eu in izvedeli boste več.

Naša izbrana ponudba vključuje sam vrh serije hiperšportnih pnevmatik: SportSmart TT, ki vam omogoča, da lahko na dirkališču pritisnete do konca; ali SportSmart Mk3, ki vašo vsakodnevno vožnjo obogati s športno zmogljivostjo. Trailmax Raid na drugi strani omogoča avanturistom, da uživajo v vožnji po zahtevnih poljskih poteh in vijugastih, slikovitih alpskih prelazih. V ponudbi je tudi naša najnovejša športno-turna pnevmatika RoadSmart IV, za zmogljivost, ki je zdaj še večja in traja dlje; ali Trailmax Meridian, idealna partnerica za motorna kolesa z avanturističnim pridihom; za popolno zaupanje v vožnjo pa naša pnevmatika crossover – Mutant. Naročite nove pnevmatike Dunlop še danes. Manj stresno za vaš žep. Več vznemirjenja v vožnji.


KAKO DO VRAČILA 40 €HOW TO CLAIM YOUR €40 CASHBACK.

Med 15. aprilom 2024 in 31. majem 2024 kupite in namestite komplet ustreznih pnevmatik Dunlop iz tukaj predstavljene ponudbe

Obiščite
dunlopmotorewards.eu
in izpolnite spletni obrazec

Naložite kopijo računa z DDV-jem.

Pričakujte vračilo 40 € neposredno na vaš bančni račun


TERMS AND CONDITIONS.

Pravila in pogoji promocijske akcije

 z nazivom »VEČ OPRIJEMA ZA MANJ«

(v nadaljevanju »pravila in pogoji«)

 

1. člen Splošne določbe

1. Promocijska akcija »VEČ OPRIJEMA ZA MANJ« (v nadaljevanju »promocija«) je promocijska akcija, ki jo je razvila in jo izvaja družba Goodyear Operations S.A., s sedežem na naslovu Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luksemburg, registrirana v poslovnem registru Luksemburga pod številko B71.219 (v nadaljevanju »organizator«). Namen in cilj akcije je povečati prodajo motociklističnih pnevmatik Dunlop z dezeni, navedenimi v Prilogi 1 k tem pravilom in pogojem (v nadaljevanju »pnevmatike«).

2. Izvajanje promocije upravlja in podpira družba PRO DUCT by Business Friends sp. z o.o., s sedežem v Varšavi, na naslovu ul.  Jankowska 10 (02-129 Varšava, Poljska), ki je vpisana v poljski poslovni register pri Okrožnem sodišču v Varšavi, na komercialnem oddelku XII nacionalnega sodnega registra, pod številko 0000004049 (v nadaljevanju »upravitelj«).

3. Promocija je namenjena nagrajevanju udeležencev, ki izpolnjujejo vse pogoje, navedene v nadaljevanju, za nakup moto pnevmatik skupaj s pripadajočo montažo, v času trajanja promocije in neposredno od prodajnih mest, navedenih v Prilogi 2 k tem pravilom in pogojem (v nadaljevanju »partnerji« ali posamezno »partner«).

4. Pravila in pogoji so objavljeni tudi na uradni spletni strani promocijske akcije in sicer na naslovu: www.dunlopmotorewards.eu (v nadaljevanju »spletna stran«) v celotnem času trajanja promocije.

5. Ta promocija ni in se v nobenem primeru ne sme obravnavati kot igra na srečo.

 

2. člen Pogoji sodelovanja v promociji

1. Promocija je namenjena samo in izključno potrošnikom (npr. posameznikom, ki kupijo pnevmatike ter pripadajočo montažo, in sicer izven svoje poklicne ali poslovne aktivnosti), ki prebivajo v Sloveniji, ki so izpolnili vse spodnje pogoje v času trajanja promocije:

a. izrecno soglašajo s pogoji uporabe spletne strani v postopku registracije na spletni strani; in

b. se prijavijo k sodelovanju v promociji na spletni strani s sprejemom teh Pravil in pogojev promocijske akcije in z oddajo relevantne prijave (kar pomeni izpolnitev vseh obveznih polj v prijavnici na spletni strani in s klikom na povezavo v e-mailu prejetem s strani organizatorja s čimer se zaključi proces registracije); in

c. se pravilno registrirajo na spletni strani ter opravijo nakup pnevmatik vključno s pripadajočo montažo v skladu s 4. členom teh pravil in pogojev;

v nadaljevanju »udeleženci« ali posamezno »udeleženec«.

2. V promociji ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, člani njihovih družin in zaposleni drugih subjektov, ki sodelujejo pri razvoju in izvajanju promocije organizatorja, prav tako ne osebe, ki so v stalnem poslovnem razmerju s takim subjektom.

3. V promociji prav tako ne smejo sodelovati podjetja ali posamezniki, ki nabavijo pnevmatike s pripadajočo montažo v okviru lastne poklicne ali poslovne aktivnosti.

4. Organizator si pridržuje pravico, da iz promocije izključi udeleženca, ki bi kršil določila teh pravil in pogojev, kakor tudi če pride s strani udeleženca do izvajanja aktivnosti, ki bi škodile ali ogrozile dobro ime organizatorja, njegov ugled ali interese. Organizator si prav tako pridržuje pravico, da iz promocije izključi udeleženca, ki bi za sodelovanje uporabljal nepopolne ali lažne naslove, imena ali dokazilo o nakupu. V takem primeru izključeni udeleženec nima nobene pravice do prejema kakršne koli nagrade. Če so izključeni udeleženci že prejeli nagrado, si organizator pridržuje pravico, da neposredno od takih udeležencev zahteva povračilo prejete nagrade oz. njene vrednosti.

 

3. člen Trajanje promocije

1. Promocija se začne s 15.04.2024 in traja do 31.05.2024 (v nadaljevanju »trajanje promocije«), kar pomeni, da se nagrade podeljujejo samo za nakup pnevmatik in pripadajoče montaže v omenjenem obdobju in za udeležence, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje.

2. Za namene promocije se kot datum nakupa in montaže pnevmatik šteje datum na računih, ki jih udeleženec naloži na spletno stran in s čimer potrdi nakup in montažo takih pnevmatik.

 

4. člen Potek promocije

1. Organizator se zavezuje, da bo nagradil udeleženca, ki izpolnjuje vse pogoje v teh pravilih in pogojih za nakup in montažo moto pnevmatik v času trajanja promocije, neposredno od katerega koli izbranega partnerja, pod pogojem, da sta omenjeni nakup in montaža pravilno registrirana na spletni strani, najpozneje do 15.06.2024, in v skladu z 2. točko spodaj ter da bo tak nakup potrdil upravitelj.

2. Da udeleženec dobi nagrado, mora na spletni strani registrirati nakup in montažo kompleta  pnevmatik, ki jih vključuje ta promocija in mora posredovati – v kolikor še ni med postopkom registracije na spletni strani – številko svojega bančnega računa vključno z ustreznimi podatki (oznaka IBAN in SWIFT/BIC). V postopku registracije in dokazovanja nakupa morajo udeleženci na spletno stran naložiti jasno skenirana dokazila ali fotografije računov ali potrdil o nakupu, ki dokazujejo nakup pnevmatik in pripadajoče montaže neposredno pri izbranih partnerjih in v času trajanja promocije (vključno s podatki o dezenu pnevmatik, količini kupljenih pnevmatik, tipom in letom izdelave motocikla s takimi pnevmatikami).

3. Upravitelj mora potrditi in odobriti vse take naložene skenirane račune ali potrdila o nakupu. Upravitelj se zavezuje, da ne bo razkril nobenih poslovno občutljivih podatkov o udeležencih organizatorju ali njegovim povezanim družbam (predvsem podatkov o cenah kupljenih izdelkov ali montaže).

4. Organizator si pridržuje pravico, da ne nagradi udeleženca, ki ni pravilno registriral nakupa pnevmatik in montaže na spletni strani vključno z vsemi ostalimi potrebnimi informacijami do 15.06.2024, ali drugega udeleženca, ki je kupljene pnevmatike po registraciji na spletni strani vrnil partnerju.  

5. Ob upoštevanju omejitev v 6. točki spodaj bodo udeleženci, ki so kupili pnevmatike s pripadajočo montažo pnevmatik pri izbranih partnerjih in v času trajanja promocije, in so pravilno registrirali tak nakup in montažo na spletni strani v predvidenem obdobju, prejeli €40 za en komplet pnevmatik (sprednja in zadnja pnevmatika z istim dezenom), ki so bile pravilno registrirane na spletni strani in jih je odobril upravitelj v postopku preverjanja (v nadaljevanju »nagrada«).

6. Vsak udeleženec lahko v času trajanja promocije pridobi samo eno nagrado.

 

5. člen Razglasitev rezultatov promocije in izplačilo nagrade

1. Upravitelj bo vse postopke preverjanja prejetih dokazil in ugotavljanja meril upravičenosti udeležencev do prejema nagrade končal najpozneje do 31.07.2024.

2. Vsi udeleženci bodo v roku 14 dni od postopka preverjanja iz 1 točke zgoraj obveščeni o rezultatu promocije, ki ga bodo prejeli z elektronskim sporočilom na svoj elektronski naslov, ki so ga navedli v postopku registracije na spletni strani.

3. Upravitelj bo nagrade izplačal neposredno udeležencem, najkasneje v roku 40 dni od zaključenega procesa preverjanja dokazil, navedenega v 1. točki zgoraj. Nagrade bodo nakazane neposredno na posredovani bančni račun udeleženca, ki ga je ta navedel v postopku registracije na spletni strani.

 

6. člen Pritožbe

1. Udeleženci imajo pravico do pritožbe glede promocije.

2. Udeleženci morajo vse morebitne pritožbe posredovati neposredno organizatorju, v pisni obliki s priporočeno pošto, preko kurirja ali z elektronsko pošto, v roku 30 dni od dneva prejema podatkov o kakršnih koli nepravilnostih v zvezi s promocijo. Vse morebitne pritožbe, ki bodo prispele po tem roku, bo organizator zavrgel kot brezpredmetne. Pritožbe naj vsi udeleženci po kurirju ali s priporočeno pošto pošljejo na naslednji naslov organizatorja: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Motorcycle Marketing Department, Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luksemburg. Pritožbe v obliki elektronske pošte naj vsi udeleženci pošljejo na naslednji elektronski naslov organizatorja: contact@dunlopmotorewards.eu.

3. Organizator sam se bo odločil o upravičenosti ali zavrnitvi prejete pritožbe in bo udeleženca o svoji končni odločitvi obvestil najpozneje v roku 30 dni od prejema pritožbe.

4. Z izjemo določbe v 2. točki zgoraj, vsaka druga komunikacija med udeleženci, upraviteljem in organizatorjem poteka preko spletne strani ali v obliki korespondence po elektronski pošti na naslov upravitelja: dunlopmototeam@product.pl ali naslov organizatorja: contact@dunlopmotorewards.eu.

 

7. člen Osebni podatki udeležencev

Vaši osebni podatki se bodo med kampanjo zbirali le, če bo to potrebno za izvedbo kampanje, razen če boste izrecno privolili, da se vaši osebni podatki uporabljajo tudi v druge namene. S sodelovanjem v tej kampanji izjavljate, da razumete, da bosta organizator in upravitelj osebne podatke obdelovala v skladu s Spletno politiko varovanja zasebnosti družbe Goodyear, ki je na voljo na spletnem mestu [https://www.goodyear.eu/sl_si/consumer/privacy-policy.html].

 

8. člen Končne določbe

1. Ta pravila in pogoji so zavezujoči za vse stranke, ki sodelujejo v tej promociji. Pravila in pogoji določajo načela promocije, kriterije za upravičenost do sodelovanja v promociji, pravice in obveznosti organizatorja, upravitelja in udeležencev.

 

Priloga 1

k pravilom in pogojem

promocijske akcije »VEČ OPRIJEMA ZA MANJ«

 

SEZNAM PNEVMATIK ZA MOTOCIKLE, ZA KATERIH NAKUP IN PRIPADAJOČO MONTAŽO BOSTE NAGRAJENI V OKVIRU PROMOCIJE »VEČ OPRIJEMA ZA MANJ«:

 

1. Roadsmart IV

2. Sportsmart MK3

3. Sportsmart TT

4. Trailmax Meridian

5. Mutant

6. Trailmax Raid

 

Priloga 2

k pravilom in pogojem

promocijske akcije »VEČ OPRIJEMA ZA MANJ«

 

SEZNAM SODELUJOČIH PARTNERJEV V PROMOCIJI »VEČ OPRIJEMA ZA MANJ«

 

IME TRGOVCA

MESTO

NASLOV

POŠTNA ŠTEVILKA

AS DOMŽALE D.O.O.

Trzin

Blatnica 3A

1236

AVTO IGLA d.o.o.

Črnomelj

Belokranjska cesta 20a

8340

AVTO MOTO TOMI TOMAŽ SLADIČ S.P.

Gabrovka

Moravče pri Gabrovki 99

1274

AVTOCENTER MARTIN STIPIČ S.P.

Ljubljana - Polje

Zaloška cesta 179

1260

AVTOSERVIS KASTELIC, DEJAN KASTELIC S.P.

Litija

Brodarska ulica 15

1270

AVTOSERVIS MIHAEL LAVTAR S.P.

Selca

Selca 175

4227

AXLE D.O.O. KOPER

Koper

Kolodvorska cesta 7

6000

ČARMAN MOTOSPORT D.O.O.

Medvode

Sora 5b

1215

ČEPLAK VULKANIZERSTVO D.O.O.

Gornja Radgona

Partizanska cesta 55

9250

DANIJEL MAUSSER S.P.

Hrastnik

Naselje Aleša Kaple 3

1430

DTK MOTO d.o.o.

Kočevje

Trata XIV 8d

1330

ELISA D.O.O.

Domžale

Trubarjeva ulica 5a

1230

GROŠ D.O.O.

Ljubljana

Zasavska cesta 74

1231

JERALA PROFIL d.o.o.

Škofja Loka

Virmaše 180

4220

Fredi Kopinšek s.p.

Ptuj

Žabjak 60

2250

LEMAS d.o.o.

Ljubljana

Vodnikova cesta 232

1000

M - ŽIVIC d.o.o.

Velenje

Škale 97

3320

MATJAŽ DEMŠIČ s.p.

Hoče

Zgornje Hoče 20a

2311

MEHANIKA ROBERT GREGORIČ s.p.

Volčja Draga

Vogrsko 11

5293

MOTO MIRČI d.o.o.

Slovenske Konjice

Liptovska cesta 30

3210

MOTO SPRINT MIROSLAV MALINOVIĆ S.P.

Koper

Sermin 70a

6000

MOTO TIM MARIBOR D.O.O.

Maribor

Belokranjska ulica 12

2000

MOTO VOMBERGER D.O.O.

Kranj

Britof 180

4000

MOTO VONČO ANDREJ VONČINA d.o.o.

Solkan

Prvomajska ulica 118B

5250

MOTOMAXX ANDREJ FRANČESKI S.P.

Izola

Industrijska cesta 11

6310

MOTO-NAUTIKA D.O.O.

Miklavž na Dravskem polju

Ptujska cesta 63

2204

OSVALD JOŽE S.P.

Ribnica

Opekarska cesta 41b

1310

PANIGAZ KRANJ D.O.O.

Kranj

Jezerska cesta 48

4000

PINTAR RACING SERVICE

Kranj

Prebačevo 63a

4000

PNEVMATIK CENTER ŠIRNIK

Radlje ob Dravi

Mariborska cesta 41

2360

SAVA AVTO D.O.O.

Boštanj

Dolenji Boštanj 60a

8294

SERVIS ŠTERN D.O.O.

Kranj

Šmidova ulica 1

4000

SMK IZTOK MIHELIČ S.P.

Ljubljana

Letališka cesta 29

1000

ŠPAN d.o.o.

Brezovica pri Ljubljani

Tržaška cesta 547

1351

VIP MOTO CENTER PRIMOŽ VINDIŠAR S.P.

Kamnik

Kamniška cesta 25

1241

VULKANIZERSTVO BORIS KOZAMURNIK S.P.

Šentjanž pri Dravogradu

Bukovska vas 15

2373

VULKANIZERSTVO FURLAN D.O.O.

Dobova

Mihalovec 1

8257

VULKANIZERSTVO JANEZ ŽEMLJA S.P.

Žirovnica

Zabreznica 20 A

4274

VULKANIZERSTVO KOVAČIČ D.O.O.

Šentjernej

Bučarjeva cesta 9

8310

VULKANIZERSTVO KRIŽNIK d.o.o.

Žalec

Cesta na Lavo 1

3310

VULKANIZERSTVO LAŠIČ ALEŠ S.P.

Brežice

Trnje 14

8250

VULKANIZERSTVO VOVK BOŠTJAN S.P.

Trebnje

Obrtniška ulica 4

8210

VULKANIZERSTVO VULKO GORAN DRAČA S.P.

Slovenska Bistrica

Stepišnikova ulica 10

2310